Hopp til innhold

– Vil fortsette å legge til rette for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeiderpartiets Eirin Sund sier partiet de nærmeste årene vil satse særlig på utbygging av ladeinfrastruktur. 

Stortingsrepresentant Eirin Sund (Ap) fra Rogaland er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er den nest siste av ni politikere vi utfordrer på 15 viktige spørsmål fra Norsk Elbilforening i valgkampen.

I morgen runder Rødts miljøpolitiske talskvinne Elin Volder Rutle av vår elbilsjekk av de politiske partiene, før vi kan sette oss ned og analysere svarene vi har fått inn.

Ap er, etter vår mening, ikke særlig konkrete i sitt partiprogram (for stortingsperioden 2013-2017) på hva de vil gjøre for elbilen. Derfor var vi særlig på jakt etter noen avklaringer i dette intervjuet.

Dette svarte Sund

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Elbilen kan gi viktige utslippskutt fra transportsektoren. Derfor har vi også satset tungt på å legge til rette for elbiler i Norge. På grunn av de generøse ordningene vi har for elbil er vi helt i front i verden i bruk av elbiler.

Eirin Sund (Ap) er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Elbilens største fortrinn er at kjøringen ikke gir utslipp av klimagasser. I vårt vannkraftbaserte kraftsystem er også produksjonen av elektrisitet omtrent CO2-fri. Det gir et godt klimaregnskap. Elbilens ulemper er pris og til dels batterikapasitet. Vi satser på utbygging av ladeinfrastruktur som kan løse problemstillingene knyttet til ladetid og batterikapasitet.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler)

– Vi vil fortsette å legge til rette for elbiler og rene nullutslippsbiler. Innrettingen på incentiver må vi ta stilling til når vi ser hvordan markedet for elbiler utvikler seg fram mot 2017.

– Hvilke incentiver mener ditt parti er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Totaliteten i incentivene er avgjørende, samtidig er utviklingen i antall elbiler på veiene og tilgangen på ladeinfrastruktur veldig viktig for å opprettholde interessen for elbil.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi ser ikke at dette er en relevant problemstilling nå.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– I budsjettene fra 2007 til 2011 er det gjennomført endringer i engangsavgiften, årsavgiften og vrakpanten for å stimulere til endringer i sammensetningen av bilparken som kan redusere globale og lokale utslipp fra veitrafikken. Innføringen av en CO2-komponent i engangsavgiften fra 2007 og økningen av denne komponenten i 2009, 2010 og 2011, er en av faktorene som har bidratt til en vesentlig reduksjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye kjøretøy. Regjeringen fortsetter omleggingen av motorvognavgiftene i miljøvennlig retning, og legger vekt på å begrense både utslipp av klimagasser og lokale utslipp til luft.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– VI vil fortsette omleggingen av bilavgiftene og legge til rette for bruk av nullutslippsbiler.

«På direkten»-spørsmålene følger under bildet.

Arbeiderpartiets Eirin Sund mener fritak for moms på batterileasing ikke er en relevant problemstilling nå 

Arbeiderpartiets Eirin Sund mener fritak for moms på leasing av batteri til elbil ikke er en relevant problemstilling nå.

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Nå ja, vi vil se på dette igjen i 2017 eller når antall elbiler overstiger 50.000.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Nei.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Det er det i dag. (Norsk Elbilforening deler ikke denne oppfatningen, red. anm.)

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler? 

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Nei.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– I dag er det gratis, hvordan en eventuell framtidig løsning blir er det vanskelig å spekulere i.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Nei.