Hopp til innhold

Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingskandidat Harald NissenMiljøpartiet de Grønne (MdG) fosser frem i meningsmålingene før stortingsvalget. Og partiets stortingskandidat og talsmann Harald Nissen fra Sør-Trøndelag er offensiv også på vegne av elbilen.

Som del av våre oppspill i valgkampen, har vi utfordret ni politiske partier på i alt 15 spørsmål med relevans for elbilsaken. De sju første spørsmålene har hver og en representant kunnet forberede seg på, mens de åtte siste er presentert som «skudd fra hofta».

valgvignettI går var Frps Bård Hoksrud først ut i vår elbil-grilling. I dag plukker altså MdGs Harald Nissen opp stafettpinnen, innledningsvis med et lite hjertesukk:  


- Aller først vil jeg presisere at elbiler ikke er renere enn energikilden. Dette poenget forsvant i intervjuet, og det gjør det som regel ellers også når man snakker om elbil, mener Nissen. 

Dette svarte Nissen

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Elbilen er et godt svar på klimautfordringene. Det er det mest åpenbare svaret. Så er elbilen et nødvendig transportmiddel i en del sammenhenger der det ikke er grunnlag for kollektive transportløsninger, særlig utenfor tettbygde strøk, men også til nyttekjøring som ellers ville skjedd med en fossilbil. Vi ser også for oss at elbilen vil bli vanligere innen nyttetransport i bynære strøk.

– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Elbilens fortrinn er størrelsen, siden det vil være behov for et visst innslag av privatbilisme. Elbilen er det beste svaret på privatbilismens utfordringer. Men kollektive transportformer og elsykler bør dekke mesteparten av transportbehovet. Ulempen, selv om det har skjedd mye på batteriområdet, er at det fortsatt er teknologiske utfordringer med hensyn til rekkevidde. En voksende elbilpark gir også et retur- og avfallsproblem for batterier, selv om det nok er mulig å løse.

Nissen mener elbilen er et godt svar på klimautfordringene.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Vi ønsker å beholde å beholde – og øke – incentivene til å kjøpe helelektriske biler minst frem til 2020. Det står også i vårt arbeidsprogram. I realiteten har vi et tiårsperspektiv på incentivene, selv om jeg ikke tror vi skal hogge alle svarene i stein i dag.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Å videreføre avgiftspolitikken for elbil er helt klart viktig. Det andre er miljø- og klimaargumentet, på det mentale planet. Jeg tror veldig mange er modne for det. Mange tenker på å kjøpe elbil. En av grunnene til at de ikke gjør det, er pris. Man må ha både gulrot og pisk, men jeg tror vi skal ha enda litt mer gulrot for elbilkjøpere.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi vil fjerne momsen, og det står også i arbeidsprogrammet vårt.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Det er en interessant problemstilling som vi vil vurdere. Vi må se nærmere på totalbildet de neste årene, om hvor avgiftene bør fjernes og trykket ellers skal settes inn.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Det er den totale samferdselspolitikken som vil avgjøre det. Men vi har et ganske hårete mål om å forby import av biler med bensin- og dieseldrift innen 2015. Noen mener det er drøyt, men vi sier det for å vise utfordringene vi står overfor. Vi må gjøre noe drastisk for å nå det målet. Den politikeren som ikke sier det, lyver folk rett opp i trynet. Ellers må vi få til en helt annen satsing på løsninger for kollektivtrafikk. Folk må få et alternativ til bilen som er like bra – og helst bedre.

«På direkten»-spørsmål og -svar følger under bildet.

Harald Nissen er stortingskandidat og talsmann for Miljøpartiet de Grønne 
MdG-talsmann og stortingskandidat Harald Nissen er positiv til elbilen, men ønsker først og fremst bedre kollektivløsninger. (Foto: Monica Løvdahl) 

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Ja.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja, det er vi for.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja. Det er en forutsetning for å få den nødvendige veksten i salget.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Hvis det er mulig å stille et slikt krav, vil vi vurdere det. Ja – under den forutsetningen. Vi må også sette oss inn i internasjonale regelverk – dersom det eventuelt  blir vurdert som et konkurransevridende tiltak.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Nei. Det er en villet politikk at elbilflåten i Norge skal opp. Fritak for bompenger er et godt virkemiddel.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Ja, vi kan godt få en utredning. For det pågår en diskusjon, og derfor ville det være gunstig å få et faglig belegg for den

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med SVs stortingsrepresentant Lars Egeland.