Hopp til innhold

– Svært skuffende at SVV ikke vil prøve samkjøring på E18

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilforening er svært skuffet over at Statens Vegvesen Vegdirektoratet (SVV) i et brev til Samferdselsdepartementet avviser samkjøring for elbilister på E18-strekningen Asker-Oslo. Det betyr trolig 20 prosent mer kø for alle.

– Det er særlig på denne strekningen det hadde vært virkelig interessant å undersøke effekten av samkjøring for elbilister. Derfor er SVVs holdning svært skuffende, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

SVV trosser dermed anbefalingen fra både Elbilforeningen og flere politiske partier. Etter å ha gjennomgått brevet grundig mener Elbilforeningen konsekvensene av stenging framstår som svært uvisse – for alle trafikanter. Det framgår i et utdrag av SVVs egen oppsummering av tiltaket:

«Tiltaket vil ha en meget positiv effekt på avviklingen i kollektivfeltet som da kun vil bli trafikkert av busser og taxi, MC (mest i sommerhalvåret), enkelte snikere og et fåtall utrykningskjøretøy. En reduksjon fra ca. 1.200 til ca. 200 kjøretøy/time vil merkes. Når det gjelder effekten på trafikken i venstre og midtre felt av å skilte elbilene ut av kollektivfeltet er vi mer usikre. Vi kan forvente ca. 20 prosent økning i den største timen i midtre og venstre felt».

Glemmer negativ miljøeffekt

– SVV glemmer grunnen til at politikerne har gitt tilgang for elbil i kollektivfeltet: Å redusere utslippene fra personbiltrafikken. Den negative miljøeffekten av forslaget er ikke kommentert overhodet fra SVVs side, sier Bu.

Avgjørelsen synes å basere seg utelukkende på anleggsperioden på Ring 3 i sommer, som vil føre til mer busstrafikk, og ser overhodet ikke på trafikkbelastningen tradisjonelle kjøretøy – og deres kryssing av kollektivfeltet – medfører. At det er fornuftig å utnytte samtlige tre felt, for å få trafikken mest mulig smidig unna, er også oversett.

– Vi reagerer på at SVV nærmest vil avlyse dette viktige elbilgodet over natta. En slik mangel på forutsigbarhet kan få svært negative konsekvenser lokalt. Vi vil advare Samferdselsdepartementet mot å ta vurderingen til følge. Ved å velge samkjøring kan vi i teorien halvere antall elbiler i dette viktige kollektivfeltet, og slik komme ned på nivå vi må år tilbake for å finne. Med samkjøring kan elbilister selv avgjøre om de ønsker å opprettholde godet eller ikke, sier Bu.

Åpner for andre strekninger

Det positive, og samtidig inkonsekvente, er at SVVs holdning til samkjøring ellers er positiv. Det åpnes nemlig for en prøveordning som innebærer at elbiler med fører og passasjer får bruke kollektivfelt på øvrige strekninger; «fordi tilgang til kollektivfeltet er attraktivt kan det være at eiere av elbil da vil organisere samkjøring». Bare ikke E18 Asker-Oslo.

For strekninger der trafikkbelastningen er mindre, mener SVV det ikke er noen grunn til å innføre begrensninger

– Vår vurdering er at kollektivfeltene på de fleste strekningene har plass til elbilene. Vi ser en verdi i at denne kapasiteten brukes for åfremme elbilene. Men når elbilene blir såmange at de fører til forsinkelser for kollektivtrafikken bør man gjøre strekningsvise unntak, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Elbilforeningen registrerer at Vegdirektoratet ikke går inn for å reservere et midtfelt til elbiler og lastebiler påstrekninger med tre felt i samme retning. Samtidig er en rapport om temaet under utarbeidelse på oppdrag fra Oslopakke 3. Elbilforeningen vil selvsagt følge med på hva som kommer ut av dette arbeidet.