Hopp til innhold

– Viser ikke veien til nullutslipp i trafikken

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Olje- og energiminister Tord Lien har presentert en energimelding som dessverre er svært lite konkret på hvordan fossile drivstoff skal fases ut i transportsektoren, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– Det skorter på virkemidler og konkrete mål for en utslippsfri transportsektor. Nå blir det i praksis opp til Stortinget å redde stumpene. Det er synd, for energimeldingen var en enestående mulighet for Regjeringen til å legge føringene, sier Bu. – Energimeldingen viser rett og slett ikke veien til en transportsektor drevet av norsk, fornybar energi, legger hun til. Transport er i dag den innenlandske enkeltsektoren med størst utslipp, og medførte i 2014 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette var en økning på 25 prosent siden 1990, og det fastslås at elektrifisering «gir et stort mulighetsrom» for å redusere disse utslippene. Dette har Norsk elbilforening argumentert for gjentatte ganger. – Elektrisk mobilitet kan også gi store muligheter for norsk næringsliv hvis myndighetene legger til rette for det. Det handler om virkemidler, innkjøpskrav og å kreve større innovasjon i kraftindustrien, sier Bu.

Gir det politiske ansvaret til Enova

– Det fastslås entydig at en elbil bruker om lag 1/3 av energien til en bensin- eller dieselbil, og at full elektrifisering av hele dagens transportsektor vil utgjøre et samlet elektrisitetsforbruk på cirka 17,5 TWh  (utenom luftfart). Dagens energibruk i sektoren er omtrent tre ganger så høy, sier Bu. – Med bakgrunn i dette er det ekstra skuffende at Regjeringen ikke følger opp med mer konkrete virkemidler, sier Bu, som konstaterer at Norsk elbilforening også er skeptisk til at Regjeringen tilsynelatende ønsker å overlate det politiske ansvaret for reduserte klimagassutslipp i transportsektoren til Enova:  «Det er opp til Enova å utvikle virkemidler som investeringsstøtte, anbudskonkurranser og informasjonsaktivitet avhengig av hvilke barrierer som blir avdekket», står det på side 203-204 i i energimeldingen (Meld. St. 25 «Kraft til endring»). Det fastslås dessuten at «for stor grad av politisk øremerking undergraver muligheten til effektiv måloppnåelse». – Dette betyr at vi ikke har fått noen konkretisering av Stortingets vedtak om investeringsstøtte til etablering av ladestasjoner for elbiler i framtiden. Det er skuffende, sier Bu.