Hopp til innhold

Bergen strammer grepet om parkering – rammer også elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fullpris for elbilparkering utenfor egen boligsone – og maks én bil per boenhet: – Kan tvinge familier til å velge fossilbilen.

1. april innfører Bergen nye, restriktive regler for boligsoneparkering. Endringene er begrunnet i en «målsetting om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 innen 2025».

Men parkeringsendringene som blir innført, er ikke nødvendigvis godt nytt for elbilistene i byen.

Fra to til én

Den viktigste forandringen er at maks antall parkeringstillatelser reduseres fra to til én bil per boenhet i egen boligsone:

«Dette gjelder uavhengig av om du har el- eller fossilbil, eller om du har parkering på gategrunn eller i beboeranlegg (parkeringshus) i boligsonen», står det i orienteringen fra Bergen kommune (lenke utgått).

Dette skiller seg fra for eksempel Oslo, der parkeringstillatelsen for beboerparkering følger beboeren, ikke boenheten, som i Bergen. Alle Bergens elbileiere som bor i en boligsone, må registrere bilen sin hos Bymiljøetaten innen 15. februar hvis de vil unngå bøter når de nye reglene håndheves fra 1. april.

Det positive for Bergens elbilister er at boligsoneparkeringen forblir gratis for beboere med elbil, men altså dersom husstanden kun har elbil.

– Det er bra at man beholder gratis beboerparkering for elbil, men resultatet av den nye parkeringspolitikken kan fort bli at mange familier i Bergen blir nødt til å velge mellom elbil eller fossilbil, og da er det langt fra sikkert at elbilen vinner. For enkelte kan dette i verste fall oppleves som at de blir tvunget til å velge fossilbilen, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Spørreundersøkelsen Elbilisten 2019 viser at om lag 40 prosent av elbilistene i Bergen har bensin eller dieselbil i tillegg til elbil. Selv om de aller fleste av disse i hovedsak bruker elbilen daglig, er det bare 27 prosent av dem som bruker elbilen på lengre turer, noe som kan skyldes at elbilen kan ha batteri med for kort rekkevidde. For disse forbrukerne kan det bli elbilen som velges bort dersom de bare skal ha én bil.

Full betaling utenfor egen boligsone

– Dette med gratis beboerparkering for elbil er bare en videreføring av slik det har vært. Sett opp mot den andre store endringen, blir det totalt sett en reduksjon av elbilfordelene i Bergen, fortsetter Unni Berge.

Den andre store endringen kommunen innfører, som Berge refererer til, er denne:

Bergen kommune fjerner gratis parkering for besøkende elbiler i boligsonene, og innfører 100 prosent betaling for elbiler. Tidligere har man kunnet parkere elbilen sin gratis over hele Bergen (med unntak for boligsonene 2-7 i sentrum).

– Det blir altså ingen forskjell på å være besøkende med elbil eller besøkende med fossilbil i boligsonene, begge betaler full takst. Dette er ikke et lovende signal fra en by som har slitt med luftkvaliteten, sier Berge.

Begrunnelsen for denne endringen, er ifølge Bergen kommune at de vil prioritere beboerne: «Mange har i dag problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone, som følge av at alle elbiler har parkert gratis», skriver kommunen.

– Det er flott at elbilister som bor i sonene får bedre tilgang til egne parkeringsplasser, men at det ikke er forskjell på besøkende med bensin- og dieselbiler og besøkende med elbiler, kan fort bli et hinder for Bergen hvis de skal videreføre den positive elbilutviklingen byen lenge har hatt, sier Berge.

Bryter med 50-prosentregelen?

Dessuten peker hun på at Bergen sannsynligvis snart vil måtte reversere endringen om full betaling for elbiler utenfor boligsonen bilen er registrert i:

Berge sikter til den kommende nasjonale parkeringsforskriften som i lang tid har vært varslet fra regjeringen, som vil innebære at elbiler maks skal betale 50 prosent av normal parkeringstakst. Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu har for øvrig nylig anklaget regjeringen for å trenere nettopp denne forskriftsendringen.

Bakgrunnen er Stortingets vedtak fra 2016: «Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.»

– Når forskriftsendringen kommer, er det vanskelig å se hvordan Bergen kommune skal kunne opprettholde denne endringen de nå iverksetter, avslutter Elbilforeningens kommunikasjonsleder.