Bidra i Elbilforeningens lokale arbeid?

Norsk elbilforening har 13 lokalforeninger som dekker 17 av landets fylker. Vi ønsker lokalforeninger i alle fylker, og enda flere aktive medlemmer.