Bidra i Elbilforeningens lokale arbeid?

Norsk Elbilforening har 11 lokalforeninger som dekker 15 av landets fylker. Vi ønsker lokalforeninger i alle fylker, og enda flere aktive medlemmer.