Parkering for elbil

  • Kommunal rabatt
  • Lademulighet

Det er inntil videre opp til hver enkelt kommune om de ønsker å ta betaling for parkering eller ikke. Dette vil imidlertid snart endre seg.

Elbiler skal maksimalt betale 50 prosent av det fossilbiler betaler for parkering

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det biler på fossilt drivstoff betaler for parkering, men forskriften for dette har ikke kommet ennå. Forskriften var egentlig lovet innen høsten 2019.

Siden forskriften er forsinket praktiserer fremdeles en del kommuner at de selv tar betalt det de ønsker på kommunalt eide parkeringsplasser. Dermed kan det variere fra kommune til kommune om parkering av elbil er gratis, rabattert eller om man må betale full pris.

Merk for øvrig at private parkeringsselskaper selv bestemmer sine priser.

Elbilforeningen mener det haster med at regjeringen får på plass forskriften, slik at ingen kommuner praktiserer mer enn 50 prosent betaling for parkering av elbiler, og regelen bør også gjelde i kommunale parkeringshus. Kommuner med lav elbilandel bør beholde gratisparkering inntil elbilandelen har økt. Regelen om maks halv pris må bli en fast miljørabatt.

Parkerer du elbilen din i Oslo?

Fra 1. mars 2020 vil det bli innført betaling for parkering av elektriske biler i Oslo (med unntak av elektriske varebiler, elektriske lastebiler og elektriske busser). Pris for parkering vil bli 20 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler per i dag (2019). Dette vil gjelde alle offentlige parkeringsplasser: altså beboerparkering, gjesteparkering, vanlige avgiftsplasser og ladeplasser. Også parkering for bensin- og dieselbiler vil økes med 20 prosent fra og med 1. mars.

4. mars 2019 innførte Oslo betaling for lading på de offentlige ladepunkt. Det kan du lese mer om her

Vi oppdaterer kartet over priser for parkering fortløpende. Send oss gjerne en mail på medlem@elbil.no dersom du har informasjon om endringer eller informasjon for en kommune kartet ikke omfatter.

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!