Parkering for elbil

Stortinget har vedtatt maks 50 prosent betaling for elbiler ved parkering. Men kommunene bestemmer enda selv og det varierer stort om de tar betalt og hvor mye de tar betalt.

Elbiler skal maksimalt betale 50 prosent av det fossilbiler betaler for parkering

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det biler på fossilt drivstoff betaler for parkering, men forskriften for dette har ikke kommet ennå. Forskriften var egentlig lovet innen høsten 2019. Elbilforeningen mener det haster med at regjeringen får på plass forskriften, slik at ingen kommuner praktiserer mer enn 50 prosent betaling for parkering av elbiler, og regelen bør også gjelde i kommunale parkeringshus.

Siden forskriften stadig forsinkes tar en rekke kommuner betalt det de ønsker på kommunens parkeringsplasser. Dermed kan det variere fra kommune til kommune om parkering av elbil er gratis, rabattert eller om man må betale full pris.

Merk for øvrig at private parkeringsselskaper selv bestemmer sine priser.

Hva gjelder der du parkerer elbilen?

Oslo

I Oslo betaler man mellom 15 og 20 prosent av ordinær takst for parkering av elbil. Dette gjelder alle offentlige parkeringsplasser: altså beboerparkering, gjesteparkering, vanlige avgiftsplasser og ladeplasser. Les mer om parkering og betaling på kommunens sider her.

Bergen

I Bergen må du betale full takst for parkering på avgiftsplasser. Eiere av elbiler i boligsonene kan søke om boligsoneparkering for sin elbil med 50 prosent rabatt. Besøkende med elbil i boligsone 1-7 må betale full pris, mens elbilister på besøk i boligsone 8 og utover får 50 prosent rabatt. Se mer på kommunens sider her.

Trondheim

I Trondheim betaler elbilister full takst, men benytter de seg av kommunens parkeringsplasser med ladestolpe, er ladingen inkludert i parkeringsavgiften. Les mer om parkeringsreglene på kommunens egne sider.

Resten av landet

Vi oppdaterer kartet over miljørabatter for elbilparkering fortløpende. Ser du en feil eller kommer det oppdateringer, send oss epost på medlem@elbil.no.

100 prosent rabatt for elbilparkering

Disse gir rabatt innenfor 50-prosentregelen

Disse tar full betaling

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!