Bompenger
Foto: RobinLund.no, med tillatelse

Bompenger

Gratis bompassering for elbil er en viktig årsak til at stadig flere nordmenn velger utslippsfritt.