Bompenger
Foto: Robin Lund.no, med tilatelse

Bompenger

Gratis bompassering for elbil er en viktig årsak til at stadig flere nordmenn velger utslippsfritt.