Bompenger

Elbilrabatt i bomringen er en viktig årsak til at stadig flere nordmenn velger utslippsfritt.

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner.

Se nettsiden til det aktuelle bomselskapet for priser.

I framtidige bompengefinansierte veiprosjekter for riksveier innføres det i utgangspunktet 50 prosent betaling for elbiler fra oppstart.

Elbilforeningen mener fritaket for betaling av bompenger bør bestå helt til elbiler utgjør 25 prosent av passeringene i den lokale bomstasjonen. Da kan man innføre 25 prosent betaling av normaltakst (det bensinbiler betaler).

Når elbilene utgjør halvparten av passeringene i den lokale bomstasjonen, mener Elbilforeningen at man kan man innføre halv pris. Elbilforeningen mener regelen om maks halv pris må være en fast og varig miljørabatt.

Les vår bompengerapport her.

Husk at du må ha gyldig AutoPASS-avtale, selv om du kjører elbil.

Bli medlem!

Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister!