Hopp til innhold

Elbil og kollektivfelt

Elbiler kan kjøre kollektivfeltet. Tilgangen begrenses av underskilt.

Hovedskilt

Hovedregelen er at elbiler kan kjøre i kollektivfelt og sambruksfelt, men dette kan begrenses med underskilt. Et underskilt er et lite skilt med tekst eller symboler som henger under det vanlige skiltet.

Dersom kollektivfeltet eller sambruksfeltet er merket bare med disse hovedskiltene, så kan du som elbilist kjøre der:

Kjører du elbil i Oslo og Akershus?

Fra 6. mai vil elbilers adgang til å kjøre i kollektivfeltene på vegnettet i Oslo og Akershus fjernes.

Statens vegvesen og Oslo kommune fjerner midlertidig adgangen for elbiler i kollektivfeltet. Dette skjer på grunn av økt trafikk i det øvrige veinettet når ring 1 stenges på grunn av ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen.

Endringen gjelder både kommunale veger, riks- og europaveger. Forbudet innføres som ett av flere tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikken. Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Statens vegvesen skilter om på riks- og europavegnettet i Oslo og Akershus fra natt til 6. mai og natt til 7. mai.

Oslo kommune skilter om sine veger (kommunale veger) fra natt til 6. mai og forventer å være ferdige innen 1. juni.

Skiltene gjelder fra når de er montert opp, og ser slik ut:

Underskilt

Tilgangen for elbiler til å kjøre i et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Henger det et lite skilt under kollektivfeltskiltet, er dette en varselbjelle om at du som elbilist må passe litt ekstra på.

Om et kollektivfeltskilt har et underskilt med teksten «Gjelder ikke EL-motorvogn» betyr det at elbiler ikke kan kjøre i kollektivfeltet.

Underskilt kan også ha andre betingelser, for eksempel kreve at du har med minst en passasjer for å kunne bruke kollektivfeltet med elbil hele eller deler av døgnet. Denne typen begrensninger innfører myndighetene på kollektivfelt der det er for stor pågang til at alle elbiler kan kjøre.

EKSEMPEL PÅ UNDERSKILT: Først sier hovedskiltet at dette er et kollektiv- og taxifelt. Generelt har elbiler lov å kjøre her. Men underskiltet spesifiserer at elbiler uten passasjerer ikke har tilgang.


Den vanligste elbilfeilen

Selv om elbiler som hovedregel kan kjøre i kollektivfelt, må man alltid følge påbudsskilt. Når man kjører i kollektivfelt, og det kommer et påbudsskilt som påbyr deg å ta til høyre, så må du gjøre det. Ofte står det et underskilt under påbudsskiltet som sier «Gjelder ikke buss og taxi», som betyr at busser og taxier ikke må følge påbudet. Så lenge du ikke kjører buss eller taxi, må du følge påbudet.

Det samme gjelder for ulike forbudsskilt, hvor det også hender at buss og taxi er unntatt.

Her er en video der vi forklarer ett av påbudsskiltene som du kan møte både i og utenfor kollektivfeltet:

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!