Elbil og kollektivfelt

Elbil kan som kjent kjøre i mange kollektivfelt. Men for å være sikker på at du følger trafikkreglene, er det lurt å vite hvordan du skal tolke ulike skilt. Dette er ekstra viktig fordi regelverket er ulikt fra kollektivfelt til kollektivfelt.

Hovedskilt

Hovedregelen er at elbiler kan kjøre i kollektivfelt og sambruksfelt, men dette kan begrenses med underskilt. Et underskilt er et lite skilt med tekst eller symboler som henger under det vanlige skiltet.

Dersom kollektivfeltet eller sambruksfeltet er merket bare med disse hovedskiltene, så kan du som elbilist kjøre der:

Underskilt

Tilgangen til å kjøre i et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Henger det et lite skilt under kollektivfeltskiltet, er dette en varselbjelle om at du som elbilist må passe litt ekstra på.

Om et kollektivfeltskilt har et underskilt med teksten «Gjelder ikke EL-motorvogn» betyr det at elbiler ikke kan kjøre i kollektivfeltet.

Underskilt kan også ha andre betingelser, for eksempel kreve at du har med minst en passasjer for å kunne bruke kollektivfeltet med elbil hele eller deler av døgnet. Denne typen begrensninger innfører myndighetene på kollektivfelt der det er for stor pågang til at alle elbiler kan kjøre.


Den vanligste elbilfeilen

Selv om elbiler som hovedregel kan kjøre i kollektivfelt, må man alltid følge påbudsskilt. Når man kjører i kollektivfelt, og det for eksempel kommer et påbudsskilt som påbyr deg å ta til høyre, så må man faktisk gjøre det. Ofte står det et underskilt under påbudsskiltet som sier «Gjelder ikke buss og taxi», som betyr at busser og taxier ikke må følge påbudet. Så lenge du ikke kjører buss eller taxi, må du følge påbudet. I klartekst betyr dette at man alltid må følge påbudsskilt, også når man kjører elbil. Det samme gjelder for ulike forbudsskilt, hvor det også hender at buss og taxi er unntatt.

Det er viktig og smart å følge trafikkreglene. Du slipper også bøter, og kan heller bruke pengene på morsomme ting. Påbudsskilt gjelder altså selv om du kjører i kollektivfeltet.

Her er en video der vi forklarer ett av påbudsskiltene som du kan møte både i og utenfor kollektivfeltet:

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!