Null avgift for elbil

Elbiler og andre nullutslippsbiler har ingen avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller merverdiavgift (mva).

Momsfritak for elbil

Fra 2001 har elbiler vært fritatt for merverdiavgift/moms. Dette gjelder også tilleggsutstyr som kjøpes sammen med bilen, men ikke ladeboks. Dersom man kjøper en bensin- eller dieselbil er merverdisatsen 25 prosent.

Momsfritaket er det viktigste av kjøpsinsentivene, i følge spørreundersøkelsen Elbilisten 2018 oppgir 60 prosent at de ikke ville kjøpt elbil uten denne fordelen. Så lenge elbilen ikke er konkurransedyktig i pris mot bensin eller dieselbiler uten fritaket, er det viktig at det opprettholdes så lenge som mulig.

Fritaket var opprinnelig godkjent av ESA, som er overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ut 2017, men fikk etter søknad fra Finansdepartementet og påtrykk fra Norsk elbilforening forlengelse ut 2020. I regjeringsplattformen for Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen (side 24) slår partiene fast at de skal: «Videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene».

Elbiler er fritatt fra å betale mva, det gjelder også tilleggsutstyr kjøpt sammen med bilen. Fritaket gjelder foreløpig ut 2020.

Fritak for engangsavgift

Elbiler har siden 1990 vært fritatt for engangsavgiften man må betale ved kjøp av ny bil.

Avgiften beregnes ut fra utslipp av Co2, NoX og bilens vekt. Høyre- og Frp-regjeringen ønsket å innføre engangsavgift for elbiler som veier over 2,2 tonn, men forslaget ble stoppet i Stortinget i statsbudsjettforhandlingene. Elbilforeningen var i mot en slik endring, fordi det vil ramme større biler med lengre rekkevidde, som gjør at enda flere enn i dag kan bruke elbil som sin nummer en-bil.

Da Høyre, Frp og Venstre be enig om en regjeringsplattform i 2018 (side 24), vedtok de å «Videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene».