Null avgift for elbil

Elbiler og andre nullutslippsbiler har ingen avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller merverdiavgift (mva).