Det er nå over 300 hurtigladestasjoner i Norge som drives av ulike operatører med ulike priser og betalingssystemer. Vi gir deg oversikten.

Hurtiglading er dyrere enn å lade hjemme, men er et viktig alternativ om du skal på langtur med elbil eller har behov for påfyll av strøm i løpet av dagen. Siden de fleste lader hjemme til daglig vil uansett de månedlige driftsutgiftene være betraktelig lavere enn for bensin- og dieselbiler totalt sett.

Husk at du kan bruke Elbilforeningens ladebrikke hos de største hurtigladeoperatørene Fortum og Grønn Kontakt.

Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive er den største hurtigladeoperatøren i Norge, og drifter nå 130 hurtigladestasjoner.

 • Hurtiglading med ladebrikke eller mobilapp: 2,50 per minutt
 • Hurtiglading med SMS: 3 kroner per minutt
 • Fleksilading: 1 kroner per minutt om ikke annet er oppgitt

Har du strømavtale med Fortum kan du opparbeide deg ladebonus med gratis hurtiglademinutter.

Grønn Kontakt

Grønn Kontakt drifter nå 75 hurtigladestasjoner i Norge.

 • Hurtiglading med ladebrikke eller mobilapp: 2,50 kroner per minutt
 • Hurtiglading med SMS: 3 kroner per minutt
 • Fleksilading med ladebrikke eller mobilapp: 0,60 kroner per kW ladeeffekt per påbegynt kvarter
 • Fleksilading med SMS: 0,75 kroner per kW ladeeffekt per påbegynt kvarter

Grønn Kontakt gir volumrabatt avhengig av hvor mye du lader for i måneden.

Tesla Superladestasjoner

Tesla har sitt eget superladenettverk i hele Europa. I Norge har Tesla nå 31 hurtigladestasjoner (mai 2017). Skibotn og Sørkjosen (begge Troms) kommer i 2017. Innen utgangen av året skal også Røldal (Hordaland) og ytterligere ladepunkt i Lier (Buskerud) komme til.

Når du kjøper en Tesla forhåndsbetaler du for fri bruk av superlading i hele bilens levetid. Teslas egne superladere kan ikke brukes av andre elbiler.

Circle K

Circle K (tidligere Statoil) har 21 stasjoner med hurtiglading per i dag.

 • Hurtiglading med mobilapp: 4 kroner per minutt første 15 min, deretter 2,50 kroner per minutt
 • Hurtiglading betalt i kassen: 44 kroner for 15 minutt og 74 kroner for 30 minutt

Nye hurtigladestasjoner hos Circle K driftes av Grønn Kontakt.

Arctic Roads

Arctic Roads (tidligere Ishavsveien) drifter nå 12 ladestasjoner i Norge.

 • Abonnement med mobilapp: 399 kroner per måned
 • Abonnement med ladebrikke: 3750 kroner per år
 • Enkeltlading med SMS: 240 kroner
 • Enkeltlading med mobilapp: 220 kroner

Årsabonnement med ladebrikke gir inntil 1500 kroner årlig refusjon for bruk av 3. parts hurtigladere, samt fri lading hos Lyse.

BKK

BKK drifter nå 11 hurtigladestasjoner i Hordaland.

 • Hurtiglading med mobilapp: 2,50 kroner per minutt + 10 kroner i oppstart
 • Fleksilading med mobilapp: 1 krone per minutt + 10 kroner i oppstart

Lyse

Lyse drifter 6 hurtigladestasjoner i Rogaland

 • Abonnement med ladebrikke: 199 kroner per måned (maks 15 ladinger)
 • Abonnement med ladebrikke: 995 kroner per måned for ubegrenset bruk
 • Enkeltlading med SMS eller mobilapp: 99 kroner

Hurtiglading defineres som ladeeffekt over 43 kW. Faktisk ladeeffekt varierer avhengig av temperatur og strømnivå på batteriet.

Fleksilading defineres som ladeeffekt opptil 22 kW. Faktisk ladeeffekt varierer avhengig av elbilmodell, temperatur og strømnivå på batteriet.