Hopp til innhold

Blir denne bilen forbudt i offentlige innkjøp?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Småbiler som til nå har vært vanlig i hjemmetjenesten i kommune-Norge, er ikke lenger lov å kjøpe inn. Dette gjelder for eksempel biler som Suzuki Swift, Toyota Yaris og Ford Fiesta.

Nå er det altså slutt – også for de fleste bensin eller dieseldrevne småbiler i kommunal tjeneste – nesten uansett hvor drivstoffgjerrige de er. For hvis kommunen din skal kjøpe eller lease nye biler er det få som nå slipper gjennom nåløyet som er de nye reglene for innkjøp i offentlig sektor.

Ikke bare personbiler

Og det handler ikke bare om personbiler. Små og store varebiler og busser får også utslippskrav som gjør at offentlig sektor om få år vil ha skiftet ut hele bilparken og kjøretøyene. Årsaken er en lite kjent forskrift som kom i januar i 2018.  En forskrift som stiller svært klare krav til energi og miljø til all offentlig forvaltning når det skal kjøpes inn transporttjenester. Og forskriften kom for å få renere og mer effektive kjøretøy i veitransporten. Her spiller innkjøpene i offentlig sektor en viktig rolle. Kravene til utslipp gjelder også små og store varebiler, lastebiler og busser.  Og forskriften gjelder idet innkjøpet blir større enn 1,1 millioner kroner.

Bare elbiler?

Mange kommuner er i ferd med å kjøpe inn elbiler som tjenestebiler,  men mye tyder på at mange ikke er klar over det nye regelverket. Også blant leasing-selskapene som har kommuner som kunder, kan det virke som dette er en lite kjent forskrift. Men skal det offentlige bare kjøpe inn elbiler? Nei, et lite utvalg av ladbare eller ikke ladbare hybridbiler kommer under utslippskravet på 85 gram per kilometer. Ståle Frydenlund / elbil.no

Dette er kravene:

Videre heter det i forskriften:

I henhold til forskriften skal offentlige oppdragsgivere stille krav om oppfyllelse av Euro 6 ved kjøp av personbiler, mindre varebiler og større varebiler. Maksimalt CO2-utslipp skal være 85 gram/km for personbiler, 125 gram/km for mindre varebiler og 210 gram/km for større varebiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro V. Forskriften gjelder for anskaffelser omfattet av anskaffelsesforskriften med en anslått verdi lik eller over 1,1 millioner kroner (ekskl. mva.) og for anskaffelser omfattet av forsyningsforskriften med en anslått verdi over 3,5 millioner kroner (ekskl. mva.). Forskriften gjelder for anskaffelser som er kunngjort etter at forskriften trådte i kraft.