Hopp til innhold

– Bompengene kommer for tidlig!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antall bompasseringer for elbiler er fortsatt lavt mange steder i landet.

Regjeringen vil fase inn bompenger for elbil allerede i år. Norsk elbilforening mener dette setter den gode elbilutviklingen i fare, og ber statsråd Solvik-Olsen vurdere en annen modell.

Forrige uke la Regjeringen fram nye regler for innfasing av bompenger for elbil, som åpner for at kommunene kan velge å innføre halv takst for elbiler allerede i 2018. Norsk elbilforening mener opptrappingen kommer altfor tidlig, og at den er for bratt. – Elbilene skal selvsagt være med å betale etter hvert, men vi må ha is i magen, og la elbilfordelene få lov til å virke i flere år ennå. En nedtrapping av elbilfordelene nå setter 2025-målet i fare. Vi klarer ikke å få til at hele nybilsalget skal være elektrisk i løpet av syv år, dersom vi trapper ned bruksfordelene for tidlig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen lanserer motforslag

Elbilforeningen ber i et brev til Samferdselsdepartementet om at de ser nærmere på en modell for en gradvis innfasing av bompenger for elbil, som ikke setter den positive elbilutviklingen i fare. – Vi mener dette ikke er god elbilpolitikk, og foreslår et prinsipp for opptrapping basert på antall reelle elbil-passeringer i bommene, sier Christina Bu.  Les mer om vårt forslag her: Brev til Samferdselsdepartementet I dag er elbiler fritatt fra bompenger, men på onsdag kom Regjeringen med nye regler som sier at takstene for elbiler skal fastsettes lokalt i eksisterende bommer, og at prisene kan variere fra gratis passering til opptil 50 prosent av ordinær takst. I kommende bomanlegg skal derimot prisen settes direkte til 50 prosent. Elbilforeningen mener at først når halvparten av passeringene er med elbiler, er det fornuftig å trappe opp til halv pris.

Bompengefritak for elbil viktig for distriktene

– Fritak fra bompenger er den fordelen flest peker på som avgjørende for å velge elbil. Det vet vi fra undersøkelsen Elbilbarometeret 2018, og derfor mener vi bestestemt at denne opptrappingen er for bratt og kommer for tidlig, og at den kan bremse den gode utviklingen, sier Christina Bu. Elbilforeningen foreslår til departementet at betaling skal innføres i to trinn, og at det skal være begrunnet i gjennomsnittlig antall elbilpasseringer i den aktuelle bommen. – Først når elbilandelen i en bomstasjon utgjør 25 prosent i årsgjennomsnitt, kan man begynne med en forsiktig opptrapping til 25 prosent betaling. Når andelen passeringer med elbil utgjør 50 prosent, er tiden inne for å innføre prinsippet om halv pris, sier Christina Bu. Utviklingen har gått – og går – fortsatt mye seinere i distriktene enn i de store byregionene, og det er særlig her en hurtig opptrapping av prisene vil kunne ha negativ effekt elbilutviklingen, mener hun. – Det kan bli kritisk for utviklingen i de områdene av landet der fritak fra bompenger er den eneste bruksfordelen. I mange av de samme områdene gjenstår det samtidig svært mye i utbyggingen av hurtigladere, og her vil prisendringene kunne påvirke elbilsalget negativt, sier Bu.

Lave passeringstall for elbil

I april utgjorde elbilens andel av bompasseringer i Oslo 15,9 prosent. I første kvartal hadde Bergen 17 prosent, Trondheim hadde 10 prosent, Stavanger og Sandnes hadde 8 prosent, mens Haugesund, Porsgrunn og Skien hadde 6 prosent hver. I Harstad var elbilens andel av alle passeringer 3,6 prosent i første kvartal 2018, men her skiller man ikke mellom tunge og lette kjøretøy i registreringen, og elbiltallet kan derfor være lavere. – Vi ser av tallene at det er et godt stykke igjen til elbilene utgjør en fjerdedel av bompasseringene. Det gjelder også for de store byene, men spesielt er tallet lavt i distriktene, sier Christina Bu.