Hopp til innhold

Bor du i borettslag? Nå får du laderett

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NYTT LOVFORSLAG: Styreleder i Mogaten borettslag, Geir Røvde Johansen, Christina Bu i Elbilforeningen og kommunalminister Nikolai Astrup er godt fornøyd med at lovforslaget som vil gi elbilister i norske borettslag laderett.

Da borettslaget sørget for lading, valgte Ole Henrik elbil. Nå kommer endringen i borettslagsloven som vil gjøre ladelivet lettere for elbilister.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og regjeringen foreslår nå endringer i borettslagsloven for å gi laderett til beboere med elbil.

– Vi lovfester at en andelseier i et borettslag får en rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er mot. Med dette vil en viktig barriere være ryddet av veien for de som ønsker ladeplass til elbil, sier Nikolai Astrup i dag til NRK.

Selve ladeboksen og strømforbruk må andelseieren betale selv, men oppgradering av infrastrukturen blir en felles kostnad for borettslaget.

– Andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med på å dekke kostnader til oppgradering av borettslagets strømnett. Når det er sagt kan jo det ha mange fordeler med seg ettersom behovet for strøm ikke kommer til å mindre med årene framover uavhengig om man kjører elbil, understreker statsråden til NRK.

Svakt begrunnede avslag

Lovforslaget er etterlengtet. I 2016 slet en rekke beboere i borettslag med at de fikk avslag til å etablere lading, selv om avslagene typisk var basert på udokumenterte innvendinger.

Derfor vedtok et enstemmig Storting i 2017 å gi beboere i borettslag og sameier laderett, etter innspill fra Elbilforeningen.

Endringen trådte raskt i kraft for beoboere av sameier, da eierseksjonsloven ble endret samme år. Men for at laderetten skulle trå i kraft også for beboere i borettslag, måtte en tilsvarende endring i borettslagsloven til. Nå kommer endringen også der. Den har mange ventet på.

Elbilforeningen jubler

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er naturlig nok svært fornøyd med forslaget fra regjeringen.

JUBLER: Elbilforeningens Christina Bu og kommunalminister Nikolai Astrup.

– Norsk elbilforening jubler for dette lovforslaget. Nå er det ingen vei utenom at laderetten blir en realitet, siden dette er noe et samlet Storting har ønsket. Dette er et viktig steg mot at elbiler blir for alle, uansett hvor du bor, sier Christina Bu.

I forbindelse med lanseringen av lovforslaget besøkte kommunalminister Nikolai Astrup og Christina Bu fra Elbilforeningen et borettslag som allerede har fått på plass ladeinfrastruktur for elbil.

– Det er inspirerende å høre hvordan Mogaten borettslag har investert i lading for elbil. Men det har ikke gått like enkelt i alle borettslag. Det er derfor vi nå skal gi alle beboere i borettslag laderett, sier kommunalministeren.

Ble elbilist fordi borettslaget fikk lading

I Mogaten borettslag vurderte man først å etablere lading bare på gjesteparkeringen, men det møtte motstand.

– Året etter foreslo vi derfor ladeinfrastruktur til alle parkeringsplassene, og la opp til at den enkelte beboer må betale for ladeboks selv når det blir aktuelt. Dette forslaget ble vedtatt, forteller styreleder i Mogaten borettslag, Geir Røvde Johansen.

Borettslaget fikk hjelp til kravspesifikasjon og anbudsprosess av laderådgivingstjenesten til Elbilforeningen. Det sikret at man fikk en smart ladeløsning til en rimelig pris.

Nå er infrastrukturen på parkeringsplassene på plass. Så langt har sju beboere investert i ladeboks på de 38 parkeringsplassene.

En av dem som tok steget og investerte i elbil, er Ole Henrik Haukvik.

– Da ladeinfrastrukturen kom på plass, ble det mulig for meg å velge elbil. Da ble med ett elbil et mer forutsigbart og trygt valg, sier Haukvik.

BLE ELBILIST: Ole Henrik Hakuvik (t.v) valgte elbil da borettslaget ordnet ladetilgang. Her sammen med styremedlem Marit Heien Hukkelås og styreleder Geir Røvde Johansen i Mogaten borettslag.

Støtteordning neste

Neste jobb for Elbilforeningen blir å minne regjeringen på at de må få på plass en nasjonal støtteordning for lading i borettslag, sameier og garasjelag helt til de gjør det – slik de har lovet i regjeringserklæringen.

I Oslo finnes det allerede en god støtteordning fra kommunen, som blant annet Mogaten borettslag har benyttet seg av.

– Begrenset adgang til lading er en av de største barrierene for at såpass mange av landets 600.000 beboere i borettslag ikke anskaffer seg elbil. Derfor håper vi nå at neste steg fra regjeringen blir at de innfører den nasjonale støtteordningen for lading de selv har lovet i regjeringsplattformen, sier Christina Bu.

Bevisbyrden hos styret

Vanlige begrunnelser elbilister til nå har møtt fra borettslagene, har vært udokumenterte påstander som om at lading er dyrt og brannfarlig.

Men laderetten som snart foreligger innebærer at du har rett til å etablere lading i borettslaget, med mindre det foreligger saklig grunn – og at den saklige grunnen i så fall skal dokumenteres.

En mulig saklig grunn lovforslaget skisserer, kan være at kostnaden er urimelig høy. Lovproposisjonen foreslår imidlertid å legge bevisbyrden på styret dersom de mener de har anledning til å nekte laderett på dette grunnlaget.

Lovforslaget skisserer også en naturlig fordeling av kostnadene for slike investeringer.

Les lovforslaget fra regjeringen her

Fakta om laderetten i borettslag: