Hopp til innhold

Bremses elbilsatsingen i Oslo?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Fjellinjen

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV presenterte i dag sin politiske plattform for Oslo-byrådet for de neste fire årene. Oslo har lenge hatt en offensiv elbilpolitikk, men flere forslag i den nye byrådserklæringen bremser elbilsatsingen.

– Flere forslag i byrådserklæringen svekker elbilens konkurransefortinn, for eksempel økt betaling for parkering. Det hjelper ikke arbeidet med å kutte klimagassutslipp, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge. Oslo er det fylket i landet med høyest andel elbil i nybilsalget, med omlag 60 prosent så langt i år. Byrådet har i tillegg etablert det svært offensive målet om at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie i 2030. I byrådserklæringen varsler de også om at de ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo. Det trengs offensive politiske virkemidler dersom byen skal nå sine ambisiøse mål.

Høye mål, men følger virkemidlene etter?

Elbilforeningen har kommet med en rekke elbilforslag til byrådsforhandlingene. En anbefaling har vært at Oslo bør vente med å øke elbilbetalingen i bomringen til 50 prosent sammenlignet med ordinær takst, fram til elbilene i gjennomsnitt utgjør halvparten av passeringene i bomringene. I dag er betalingen på om lag 40 prosent av ordinær takst. Dette forslaget er ikke tatt inn i byrådserklæringen. Hvordan bompengebetalingen blir gjenstår likevel å se, fordi byrådet også varsler at bensin- og dieselbiler solgt fra 2020 skal betale mer i bomringen. – Biler som selges i dag, kommer til å være på veien i 2030. Elbilsatsingen må derfor trappes opp. Det er viktig at byrådet slår fast  at kostnadsfordelen ved å bruke elbil skal bestå. Dermed støtter Oslo-byrådet at elbiler maksimalt skal betale halvparten av ordinær takst i bom og parkering. Vi forventer nå at Oslo slutter med den ensidige økningen i taksten for elbil i bomringen som har pågått de siste årene, sier Unni berge i Elbilforeningen. Oslo har et etterslep på utbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur, noe som er helt avgjørende for at det skal være mulig for folk å velge elbil. Her forventer Elbilforeningen en helt annen utbyggingstakt i årene som kommer.

Elbil ut av kollektivfeltet?

Elbilforeningen stusser også på at byrådet vil fjerne elbiler fra kollektivfeltet som blir fulle framfor at det stilles krav om samkjøring der det er behov. En slik løsning svekker etter Elbilforeningens mening kapasitetsutnyttelsen på veien, og bidrar ikke til å oppfordre folk til å velge samkjøring.Kollektivfelt – Bussen skal selvsagt fram. Når det blir trangt på grunn av mange elbiler i kollektivfeltet, må samkjøring stilles som vilkår for at elbiler skal kunne kjøre der, heller enn bare å være problemorienterte. Da oppnår man to politiske mål på en gang, og man bruker plassen i byen effektivt, sier Berge. Det er også flere andre elbilrelaterte punkter i erklæringen, blant annet vil byrådspartiene reservere næringsparkeringsplasser og taxiholdeplasser i sentrum til nullutslippskjøretøy, og tiltak som oppfordrer folk til å velge elvaresykkel i stedet for bil. I byrådserklæringen varsler også byrådet at kommunen skal søke staten om tillatelse til å etablere en pilot med miljøsone innenfor Bilfritt byliv-området. Det innebærer at det kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler i disse områdene allerede i 2020. – I 2017 kåret Elbilforeningen Oslo til Norges elbilhovedstad, på grunn av en offensiv elbilpolitikk. Nå går Oslo for en fullelektrisk bilpark i løpet av ett tiår. Det stiller store krav til elbilpolitikken de kommende fire årene. Det er nå man legger grunnlaget for om man lykkes, avslutter Berge.