Hopp til innhold

Bytter bil- og bussreiser med elsykkel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny undersøkelse viser at folks transportvaner endres radikalt når de kjøper elektrisk sykkel. Og at elsykkelen i år får ekstra drahjelp av korona.

Ni av ti sykler mer enn før når de kjøper elsykkel. Og særlig byttes bil- og bussreiser ut med elsykkeltransport. Det viser undersøkelsen «Elsyklisten 2020», som er gjennomført av Norsk elbilforening.

– En gamechanger

– Det blir stadig tydeligere at elsykkelen er en «gamechanger» innen transport, begynner Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening.
ELSYKKELEKSPERT: Huldra Tronstad i Norsk elbilforening
Her har hun jobbet med elsykler siden 2012, og har gjennom den årlige spørreundersøkelsen fulgt nøye med på den rivende utviklingen som pågår på elsykkelfronten. – Denne undersøkelsen viser at når du kjøper elsykkel, endres transportvanene dine, sier Tronstad. Hun peker på at før kjøp av elsykkel brukte 39 prosent av respondentene bilen til sine daglige reiser, mens etter kjøpet var bilbruken redusert til 16 prosent. – Også kollektivreisene ble redusert fra 18 prosent til 6 prosent etter kjøp av elsykkel, forteller Tronstad.

Helse og glede

Men den største fordelen med å sykle på elsykkel, er helse, ifølge respondentene som deltok i undersøkelsen. Mens mange gjerne vil ha det til at elsykkelen ikke gir nok trening, trekker nemlig elsyklistene selv frem helse som den største fordelen elsykkelen gir. Den nest største fordelen som oppgis, er at det er gøy å sykle på elsykkel. – Vi skal aldri undervurdere gleden som drivkraft når det gjelder fysisk aktivitet. Du vil alltid fortsette med noe som er gøy, bemerker Tronstad. Ifølge undersøkelsen bruker halvparten av elsyklistene elsykkelen sin til daglig transport, og hele 90 prosent bruker den daglig eller ukentlig til jobb. – Og selv om mange bruker elsykkelen til jobbreise, oppgir også 65 prosent at de bruker elsykkelen til innkjøp og ærender på fritiden. 58 prosent svarer dessuten at de også bruker elsykkelen til trening og mosjon. Hele 61 prosent av svarene i årets undersøkelse kom fra kvinner. – Alle andre sykkelundersøkelser har en overvekt av menn, også våre undersøkelser tidligere. Men det er gledelig dersom det viser seg at elsykkelen er med på å utjevne kjønnsforskjellene på sykkelveiene, sier Hulda Tronstad.

44 prosent elsykler hele året

Elsykling er også en helårssyssel for mange. Ifølge undersøkelsen bruker hele 44 prosent elsykkelen gjennom hele året. Første gang Elbilforeningen gjennomførte denne spørreundersøkelsen, oppga nærmere 50 prosent av elsyklistene at de syklet også vintertid. – Det er imponerende at vintersyklingen for elsyklister holder seg så høyt, til tross for at veldig mange har kjøpt elsykkel de tre siste årene. Vi har fått mange nye elsyklister ut på veiene, og mange av dem har brukt sykkel lite før. Min gjetting er at elsykling er så praktisk og gir så mye glede at folk rett og slett nekter å sette den fra seg, selv med kulde, mørke og snø, sier Hulda Tronstad.

Etterlyser bedre sykkelforhold

Elsyklister er som andre syklister på ett punkt: De ønsker bedre forhold for sykling. Og de tre viktigste tiltakene for norske elsyklister, er disse, ifølge undersøkelsen:
  1. Flere og bedre vedlikeholdte sykkelveier
  2. Flere trygge parkeringsplasser for elsykkel
  3. Bedre skilting av sykkelveiene
– Alle syklister trenger bedre sykkelveier, men særlig elsyklistene trenger tryggere parkeringsplasser, sier Tronstad. Grunnen er at elsykler gjerne er dyrere enn tradisjonelle sykler. – Dyre sykler får ikke stå i fred om de ikke er sikret godt. En del respondenter trekker også fram at offentlige lademuligheter vil gjøre det lettere å være elsyklist.

Bidrar til økt trafikksikkerhet

Elsykkel ser ut til å dekke folks behov for transport på kortere turer. 87 prosent av alle reiser med elsykkel er på under 15 kilometer. – Vi vet fra andre undersøkelser at de fleste bilturer er korte. Og får du elsykkel, lar du bilen stå i ro oftere. Dermed har elsykkelen også en sikkerhetsmessig effekt, siden biltrafikken i nærmiljøet reduseres.

Covid-19-effekt

Over halvparten av elsyklistene betaler for service på sykkelen, mens hver fjerde gjør mekkingen selv. Dermed er elsyklistene også en gruppe som skaper arbeidsplasser gjennom sykkelservice.Gear elsykkel – Jo flere elsyklister, desto mer behov for service. Vi skal ikke underslå at elsyklene har mer behov for ettersyn og service enn tradisjonelle sykler, sier Tronstad. Undersøkelsen viser også at de fleste er villige til å bruke penger på en god elsykkel: 67 prosent av elsyklistene har kjøpt en elsykkel som koster mellom 20 000 og 40 000 kroner. – Og hele 99 prosent av alle som har kjøpt elsykkel, er fornøyde med valget de har gjort, forteller Tronstad. Hun kan også fortelle at pandemien vi står midt oppe i – kanskje ikke så overraskende – har ført til et oppsving i bruken av elsykkel. – 29 prosent av elsyklistene sier de har syklet mer i 2020 på grunn av restriksjonene knyttet til covid-19.

Om undersøkelsen «Elsyklisten 2020»