Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for norske elbilister

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem, uten den lovede støtteordningen for lading i borettslag, og med en overraskende avgiftsøkning for elbilister. – Skuffende, sier Christina Bu.

Den lovede støtteordningen for lading i borettslag, sameier og garasjelag er heller ikke denne gang å finne i regjeringens forslag til statsbudsjett. – Det er skuffende. Dette var siste statsbudsjett regjeringen hadde for å innføre støtteordningen som de har lovet i sin egen regjeringserklæring. Vi oppfordrer nå Stortinget om å gjøre sitt for likevel å få på plass støtteordningen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Uhørt

Regjeringen lovet allerede i den såkalte Granavolden-plattformen en slik støtteordning, med tanke på å tilrettelegge for ladeinfrastruktur for godt over 600 000 beboere i hele landets borettslag og sameier. Norsk elbilforening har tidligere spilt inn at Enova kunne administrere en slik ordning etter modell fra Oslo, der den har vært en stor suksess. – Det er uhørt at regjeringen heller ikke denne gang innfrir sitt eget løfte. En slik støtteordning vil gjøre det enklere for folk i hele landet å velge elbil. Tilgang på lading hjemme må være for alle, uavhengig om du bor i leilighet eller enebolig, by eller distrikt, sier Christina Bu.

Overraskende trafikkforsikringsavgift

Regjeringen foreslår også at trafikkforsikringsavgiften – tidligere kjent som «årsavgiften» – for elbiler økes fra 0 kroner i år til 2135 kroner til neste år. (I 2017 betalte elbileiere 455 kroner i årsavgift, men avgiften ble senere fjernet.) Avgiftsforslaget fra regjeringen vil innebære en skatteskjerpelse på 800 millioner kroner totalt. Avgiften for elbil utgjør 70 prosent av taksten for bensin- og dieselbiler. – Dette er en avgift norske elbilister ikke hadde regnet med. Når regjeringen først ønsker å fase inn denne avgiften for elbilister, burde de lagt seg på et mye lavere nivå, og så gradvis justere opp til 50 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler, argumenterer Christina Bu. Avgiften blir ekstra umusikalsk når den ses i sammenheng med løftebruddet om støtteordningen til borettslag, mener generalsekretæren: – Her vil de ta inn 800 millioner i økte avgifter fra norske elbilister, samtidig som de ikke kan sette av noe i støtteordningen de har lovet. Hun får støtte av partileder i MDG, Une Bastholm, som ifølge NRK karakteriserer forslaget som håpløst. – Dette er alvorleg for norsk klimapolitikk. Regjeringa held bensinprisen nede, samstundes som alle som eigar elbil må betale 2000 kroner ekstra i året. Dei gjer det altså meir attraktivt å eige bensinbil, og mindre attraktivt å eige elbil, sier Bastholm til NRK.

Viktig styrking av miljøkravet for ladbare hybridbiler

Fra Elbilforeningens ståsted byr imidlertid regjeringens forslag til statsbudsjett også på gode nyheter. – Endelig starter regjeringen nedtrapping av de urimelig rause skattelettene til ladbare hybrider. Det er viktig at regjeringen nå begynner å skjerpe rekkeviddekravet for at ladbare hybrider skal få full rabatt i engangsavgiften, sier Christina Bu.. Regjeringen foreslår en beskjeden økning i engangsavgift for fossile person- og varebiler, og strammer inn vektfradraget på ladbare hybrider, gjennom at kravet for full rabatt økes fra 50 til 75 km. De fleste ladbare hybrider har ingen eller svært lav engangsavgift. Norsk elbilforening har foreslått at kravet settes til 100 km, og at hele rabatten fases ut innen 2023. – Selv med regjeringens forslag kommer mange ladbare hybridmodeller knapt til å betale engangsavgift. Tiden for rause skatterabatter på forurensende biler bør være forbi, og ytterligere innskjerping bør gjøres. Bare slik kan vi nå målet om at alle nye biler skal være nullutslipp i 2025, sier Christina Bu.

Regjeringen må tro på 2025-målet

I statsbudsjettet står det også at regjeringen legger opp til at andelen elbiler av nybilsalget vil øke til 90 prosent i 2025 og 95 prosent i 2030. Christina Bu mener regjeringen må innrette politikken for å nå fra Stortingets vedtatte mål om at alle nye personbiler solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler. – Regjeringen må ha større tro på sine egne elbilmål. I 2025 skal alle nye person- og lette varebiler være elbiler. Det er fullt mulig. Elbilmodellene kommer og vil bli kjøpt om elbilpolitikken er sterk nok, avslutter Christina Bu.

Bakgrunn: Dette var Elbilforeningens innspill opp mot statsbudsjettet 2021