Du vet du er på landsmøte i Elbilforeningen når…

Enkelte ting er helt selvsagte når tillitsvalgte i Norsk elbilforening samles til landsmøte, som på Lillehammer i helgen 5.-7. mai. Der ble også Heikki Holmås og Hege Horsberg valgt inn i hovedstyret.

Alle medlemsorganisasjoner har et visst stammespråk. At du er på landsmøte i Norsk elbilforening er slik sett ganske enkelt å finne ut av når: 1 … antall faser og kilowattimer er populære tema på kvelden. 2 … flertallet i salen har forhåndsbestilt en elbilmodell som ennå ikke er på markedet. 3 … Schuko ikke er et gresk begrep for de fleste. Vi kunne nevnt mange flere selvironiske særtrekk i innledningen, som selvsagt er inspirert av Aftenpostens landsmøteføljetong. Mye av stammespråket vårt kan nok virke vanskelig, men vi tar jobben med å forenkle og gjøre det dagligdags på vegne av over 40.000 medlemmer. Ett av eksemplene er vårt slagord som sier at «det skal bli like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin». To profilerte, nye styremedlemmer På Lillehammer i helgen møttes over 60 personer, brorparten av dem tillitsvalgte fra våre ti lokalforeninger, med et praktisk engasjement for nærmiljø, klima og ny teknologi. Like selvsagt var generalsekretær Christina Bu (bildet) tilstede, sammen med de fleste ansatte. Som medlemsorganisasjon har vi alltid vært faglig sterk, og får stadig inn nye ressurspersoner. Ståle Frydenlund / elbil.no Blant eksemplene på det, er to nye og profilerte styremedlemmer som ble stemt enstemmig inn i hovedstyret av landsmøtet:
 • Heikki Holmås er i dag samferdsels- og miljøpolitisk talsperson for SV. Han stiller ikke til gjenvalg til Stortinget, men med sin solide kompetanse innen samferdsels- og miljøpolitikk vil han bidra bidra sterkt på disse feltene for Norsk elbilforening.
 • Hege Horsberg har jobbet i mange år i ZERO, som markedsansvarlig, før hun i slutten av 2016 begynte for seg selv. Hun vil bidra til foreningen med kompetanse innenfor markedsforståelse og strategisk ledelse. Hege er en ivrig elsyklist.
Preges av sterk kontinuitet Samtidig med at Holmås og Horsberg kommer inn, takker vi samtidig av Niclas Ole Brannfjell (Troms) og Robin Alexander Laumb (Akershus) etter deres flotte bidrag til hovedstyrearbeidet gjennom to år. Styret preges ellers av en sterk kontinuitet, der Øyvind Lunde (Akershus) er den med aller lengst fartstid – uavbrutt i imponerende 15 år.
Ståle Frydenlund / elbil.no
Hovedstyrets største kontinuitetsbærer, Øyvind Lunde, er ikke på valg før neste år. (Alle foto: Ståle Frydenlund / elbil.no)
Valgkomiteens innstilling overfor landsmøtet ble forøvrig enstemmig vedtatt. Dette er Norsk elbilforenings nye hovedstyre
 • Espen Hauge ble gjenvalgt som styreleder i perioden 2017-2019. Ble valgt inn første gang i 2007.
 • Jonette Øyen ble gjenvalgt som styremedlem i perioden 2017-2019. Ble valgt inn første gang i 2013.
 • Heikki Eidsvoll Holmås ble valgt inn som styremedlem i perioden 2017-2019. Nyvalg.
 • Hege Horsberg ble valgt inn som styremedlem i perioden 2017-2018. Suppleringsvalg.
 • Sjur Stampe ble gjenvalgt som 1. varamedlem i perioden 2017-2019.  Ble valgt inn første gang i 2013.
 • Øyvind Lunde er styremedlem i perioden 2016-2018. 
Ble valgt inn for første gang i 2002.
 • Eivind Falk er styremedlem i perioden 2016-2018.
 Ble valgt inn for første gang i 2013.
 • Geir Elsebutangen er styremedlem i perioden 2016-2018.
 Ble valgt inn for første gang i 2016
 • Arnhild Aarheim er 2. varamedlem i perioden 2016-2018. 
Ble valgt inn for første gang i 2016.
Få kontakt med lokalforeningene på Facebook