Hopp til innhold

Elbil er en av 15 klimaløsninger

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges elbilpolitikk bør være modell for andre land i arbeidet med å kutte klimagassutslipp, ifølge en fellesnordisk studie.

Forrige uke ble en ny fellesnordisk studie om nordiske klimaløsninger presentert i Brussel. Det finske innovasjonsfondet Sitra har utarbeidet rapporten «Nordic green to scale» i samarbeid mellom de nordiske landene. Rapporten peker på den norske elbilsatsingen som en av 15 eksempler som bør kunne skaleres opp, og være modell for andre land i arbeidet med å kutte klimagasser. Store utslippskutt mulig Norge har den høyeste andelen elbiler i verden, og rapporten løfter fram Norges aktive elbilpolitikk sammen med tilgang på ren og billig strøm, som viktigste årsak. I studiet har man regnet ut at dersom et utvalg rike land følger Norges eksempel, vil dette ha stor betydning for de globale utslippene. Oras Tynkkynen, er seniorrådgiver i Sitra, som har utarbeidet rapporten. Han mener det vil gi stor gevinst dersom flere følger Norges eksempel, – Dersom andre land tar i bruk elbiler i like stor grad som Norge, vil man kunne redusere klimautslipp med omtrent like mye som det Danmark produserer i løpet av et år, sier Tunkkynen, ifølge Regjeringen.no som rapporterte fra pressekonferansen. Politiske virkemidler Studien fremhever spesielt elbilsatsingen, karbonfangst og -lagring, samt reduksjon av metanutslipp fra gassproduksjonen, som de viktigste norske løsningene. Økningen i elbilsalget er et resultat den norske elbilpolitikken, med fritak for engangsavgift, moms, bom- og parkeringsavgifter, som de viktigste suksessfaktorene. Studien foreslår at land som ikke har tilsvarende avgiftsordninger som Norge, må finne andre insentiver. For eksempel får bilkjøpere i Tyskland en rabatt på 4.500 Euro hvis de velger elbil. Kostnaden deles mellom offentlig finansiering og bilprodusenten. Rapporten gjør også et poeng av at vi har vært gode på å bygge ut ladestasjoner i urbane strøk og mellom de store byene. Mirakler for klima EU-kommisjonens visepresident, Jyrki Katainen, var særlig opptatt av den norske elbilsatsingen under lanseringen forrige uke, ifølge regjeringen.no. Katainen uttalte at dersom andre land tar i bruk de samme løsningene, vil man kunne utrette mirakler for reduksjon av klimagasser. Rapporten løfter fram 15 løsningsmodeller, og dersom andre land følger etter vil man kunne spare fire milliarder tonn utslipp hvert år. Det tilsvarer en like stor reduksjon som EUs årlige utslipp. – Verden trenger ikke forandre seg for å nå klimamålene som er satt i Parisavtalen. Det finnes allerede løsninger på klimautfordringene, vi må bare ta dem i bruk, sier Katainen under pressekonferansen sist uke. Verden ser til Norge Norsk elbilforening merker en stadig økende pågang og interesse fra internasjonalt hold, også langt utenfor EUs grenser. Bare den siste måneden har medlemsforeningens kontor på Tøyen hatt besøk og gjennomført møter med myndighetspersoner og et titall store internasjonale medier, som Le Figaro Le Monde, El Pais, BBC, Les Echos og AFP. – Pågangen er enorm. Vi har både nyhetsmedier, statsråder og bransjefolk innom på kontoret. De reiser langt for å se og høre om de norske virkemidlene. Vi har klart å få opp et tidlig massemarked som setter et godt eksempel for resten av verden. Nå ser folk flest at elbil er et glimrende valg, både for miljøet og for lommeboka, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.