Andre elbilfordeler

Firmabilbeskatning

Dersom du har elbil som firmabil, har du 40 prosent reduksjon i fordelsbeskatningen for firmabil.

Les mer her.

Trafikkforsikringsavgift

Elbiler har lavere trafikkforsikringsavgift, tidligere kalt årsavgift. De med elbil betaler 2135 kroner på årsbasis, som er ca. 70 prosent av normaltakst.

Les mer her.

Omregistreringsavgift

Elbiler er fritatt for omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil.

Les mer her.

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!