Andre fordeler

Firmabilbeskatning

Har du elbil som firmabil, får du en reduksjon i firmabilbeskatningen på 40 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Tidligere kalt årsavgift. Elbiler er fritatt fra den årlige trafikkforsikringsavgiften.

Omregistreringsavgift

Ved kjøp av bruktbil, er elbiler fritatt for omregistreringsavgiften.