Andre elbilfordeler

Firmabilbeskatning

Dersom du har elbil som firmabil, har du i 2022 20 prosent reduksjon i fordelsbeskatningen for firmabil (mot 40 prosent i 2021).

Les mer her.

Trafikkforsikringsavgift

Elbiler har lenge hatt lavere trafikkforsikringsavgift, men fra 1. mars 2022 blir miljørabatten i trafikkforsikringsavgiften avviklet.

Les mer her.

Omregistreringsavgift

Det er vedtatt at fra 2022 skal elbiler betale 25 prosent av full omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil. Endringen er ennå ikke trådt i kraft.

Les mer her.

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!