Elektrisk varebil

Bedrifter som går til innkjøp av elektriske varebiler kan, avhengig av størrelse på bilen, få mellom 15 .000 og 50. 000 kroner i støtte fra Enova.

Du kan lese mer om støtteordningen her.

Dersom man blir innvilget støtte, kan man også få 5000 kroner i støtte av Enova til kjøp av ladeboks.

Noen fylker har vedtatt å gi elvarebiler fritak for bompenger (lenger enn personbiler). Oslo kommune innfører dette fra 1. mars 2020.

Mange bedrifter som velger elvarebil, gjør dette også fordi de sparer driftskostnader.

Vi må bevare elbilfordelene!

For 25 år siden var hovedoppgaven til Norsk elbilforening å kjempe fram elbilfordeler som sørget for at flere ville velge elbil. Det klarte vi gjennom å få fritak fra engangsavgift, fritak fra årsavgift, fritak fra bompenger, fritak fra parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser, redusert firmabilbeskatning, fritak fra MVA og tilgang til kollektivfeltet.

I dag er hovedoppgaven vår å bevare elbilfordelene, slik at folk fortsetter å velge elbil. Det gjør vi med mange medlemmer i ryggen!