Økt vrakpant ved bytte til elektrisk varebil

I 2018 ble det innført en ny vrakpantordning som har som intensjon å skifte ut fossilt drevne varebiler med elvarebiler.

Ordningen går ut på at dersom man vraker en fossilt dreven varebil og erstatter den med en elvarebil, får man i tillegg til de ordinære 3000 kr i vrakpant, en tilleggsvrakpanten på 13 000.

Disse midlene blir utdelt av Miljødirektoratet.