Økt vrakpant ved bytte til elektrisk varebil

Økt vrakpant ved bytte til elektrisk varebil

I 2018 ble det innført en ny vrakpantordning som har som intensjon å skifte ut fossilt drevne varebiler med elvarebiler.