Elbilen gjør deg mer miljøbevisst

Økonomi er viktigst når nordmenn kjøper elbil, men miljøengasjementet våkner etterhvert.

I Norsk elbilforenings nye undersøkelse, Elbilisten 2017, oppga 72 prosent at de økonomiske fordelene er den viktigste grunnen for til å kjøpe elbil. En av fire har miljøhensyn som viktigste grunn. – Vi vet at ikke alle er like opptatt av miljø- og klimaspørsmål i utgangspunktet, men vi ser av undersøkelsen at folks miljøbevissthet våkner når de først har skaffet seg en elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. En elbil bidrar til mindre lokal luftforurensing og støy. Bonusen er mye lavere klimagassutslipp. – Det er vanlig å regne at en elbil som erstatter en fossilbil, kutter cirka to tonn CO2 i året. Den mest umiddelbare effekten er reduksjon i lokal luftforurensing, som er et økende problem i alle de store byene, i Norge og i hele verden. Med elbilen kvitter vi oss med eksos som river i nesa, det blir mindre svevestøv fra fossil forbrenning og i tillegg mindre bremsestøv, fordi elbilen ikke trenger å bremses fysisk like ofte som fossilbiler, sier Bu. Billig drivstoff er viktig Nye tall fra Norsk elbilforening viser at norske elbilister er både prisbevisste og smarte forbrukere. – I tillegg til at de fleste setter pris på at elbilen er komfortabel, lettkjørt, støysvak og har nullutslipp i bruk, er billig drivstoff uten tvil en avgjørende grunn til at elbilister ikke går tilbake til fossilbiler. Dersom miljø og klima tjener på dette, er det ingenting som er bedre, sier Christina Bu. Viktige stikkord:
  • Ved hjemmelading er strømprisen normalt under 1 krone pr. kWh. Moderne elbiler bruker typisk 10-20 kWh/100 km (avhengig av størrelse). Det betyr altså at det koster 10−20 øre å kjøre en kilometer, eller 1-2 kroner pr. mil.
  • Elbiler kan bruke mindre strøm på en mil enn en panelovn gjør i løpet av en time.
  • Strøm til elbilen koster grovt regnet 1/5 av fossilt drivstoff.
  • Hurtiglading koster i dag typisk 2,50 kroner pr. minutt, eller 3−5 kroner pr. kilowattime (kWh). Dersom man benytter hurtiglading til de lengre turene og lader hjemme til daglig, blir de totale driftskostnadene langt lavere enn ved bruk av fossile drivstoff.
  • Elbil har lavere servicekostnader
BAKGRUNN: Om Elbilisten 2017
  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2017 er den sjette undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyd de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. april – 2. mai 2017 og sendt ut på epost til over 50.000 elbileiere.
  • Over 12.500 personer deltok (24 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 18 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.