Hopp til innhold

Elbiler hovedårsak til at utslipp i de store byene går ned

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Reduserte utslipp fra veitrafikk – og spesielt elbiler – er hovedårsaken til at 73 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

På Miljødirektoratets nettsted kan du nå få oversikt over utslipp av klimagasser for alle landets 356 kommuner og 11 fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg over tid i ni ulike sektorer. Sjekk DIN kommune her. – Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser gir kommuner og fylker et nyttig verktøy i klimaarbeidet og bidrar til økt bevissthet om hva som gir utslipp lokalt, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet. LES OGSÅ: Laveste klimagassutslipp på 26 år

Elbiler er hovedårsaken

Tallene viser at utslippene går ned i mer enn tre av fem kommuner. Det er særlig innblanding av biodrivstoff og mindre kjøring med personbiler som bruker fossilt drivstoff, som fører til utslippsreduksjoner.
GULL I SIKTE: By-lufta er blitt bedre – her fra Hasle i Oslo. Den største årsaken er takket være overgangen til elbiler. Foto: Espen Stensrud
I Oslo, Bergen og Trondheim har utslippene fra veitrafikk gått mer ned siden 2009 enn gjennomsnittet. Hovedårsaken til de lavere utslippene her er at andelen kjøring med elbil er større i de store byene, melder Miljødirektoratet. Oslo, Bergen og Trondheim hadde en nedgang i de totale klimagassutslippene på henholdsvis 6,7, 5 og 5,9 prosent. Mange kommuner som grenser til de største byene, har også en høy elbilandel. Siden mye av kjøringen i byene kommer fra biler i nabokommunene, bidrar dette til lavere utslipp i byene. Bergen og omkringliggende kommuner har den høyeste elbilandelen i landet.

Andre utslipp

Utslippene i andre sektorer viser ikke en like klar trend som utslippene fra veitrafikk. Trenden i utslippene fra blant annet anleggsdiesel, oppvarming og industri varierer betydelig mellom kommuner. For mange kommuner har store industrianlegg stor påvirkning på de samlede utslippene. Et eksempel på dette er Hammerfest, der utslippene fra industrien stod for 90 prosent av utslippene i 2019. Utslippene i folkerike kommuner påvirkes også av store punktkilder. Et eksempel er Oslo, der utslippene fra avfallsforbrenningsanlegg utgjør 22 prosent av utslippene i 2019 og har økt siden 2015. LES OGSÅ: Moms på elbiler vil halvere salget, viser ny rapport