Hopp til innhold

Elsykkel: Dette skjer i Europa

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I de siste årene har salget av vanlige sykler stagnert i EU, mens elsykkelsalget blomstrer. Dette er en utvikling som har pågått i de siste sju-åtte årene. Og tre av fire importerte elsykler til EU, kommer fra Kina.

Mens man i mange andre sammenhenger snakker om at byene blir større, vi bor tettere og at det skaper en renessanse for sykkelen som transportmiddel, så er det bare delvis sant. Faktisk er det ingen særlig salgsvekst for sykkelen totalt i EU, men det er elsykkelen som opprettholder salgsnivået for sykkelen som produkt. Fra 2010 til 2015 ble elsykkelsalget i EU doblet, og omsetningen i 2015 i antall sykler ble på 1 357 000.  I fjor mente den europeiske sykkelindustriorganisasjonen Conebi, at salget av elsykler vil tredobles innen 2020 og at man da vil årlig selge om lag 5 millioner elsykler i EU. Det knytter seg stor usikkerhet til dette anslaget, fordi man har sett noe utflating det siste året. Import kontra egen produksjon 70 prosent av alle elsyklene som selges i EU, selges i Tyskland, Nederland og Belgia.  EU har en straffetoll mot Kina som skal favorisere sykkelproduksjon innen EU, men dette omfatter ikke elsykkel.  Og nesten tre av fire elsykler til EU, kommer fra Kina. For å styrke europeisk elsykkelproduksjon, har det i lengre tid vært planer om å sette opp en rammefabrikk i Europa, nærmere bestemt Portugal. Dette ble lansert på Eurobike i 2015 (den årlige bransjemessen for europeisk sykkelbransje), og vil i løpet av 2018 ha fullskala produksjon. Tyrkia har også satt opp en større fabrikk med robot-produksjon av sykkelrammer som kan bidra til større andel av ferdigproduksjon av sykler i EU.Denne produksjonen er i gang fra 2017. Dette kan gjøre at EU henter inn igjen noe av forspranget Kina har på produksjon av elsykler. Ikke minst kan redusert tid på frakt, gjøre produksjonstiden kortere. Sykkel vs elsykkel Når det gjelder vanlige sykler, er importen høyest fra Taiwan og Kambodsja (hhv 46,6 og 25,2 prosent). Mens følgende land har lave importandeler: Bangladesh, Tyrkia, Thailand, Filippinene, Tunis, Kina, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam. Dette er helt annerledes når det gjelder elsykler. Her er en oversikt over importen til EU fordelt på land og markedsandeler. (2015-tall) Kina                73,9 Vietnam         10,3 HongKong       7,1 Taiwan             5,4 Sveits                2,0 Japan               0,6 Andre               0,7 Kilde: Conebi, Eurostat