Hopp til innhold

Elsykkel erstatter fossilbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elsyklistene fosser fram på veiene. Ny undersøkelse viser at elsykkel erstatter både fossilbil og kollektivtransport.

Den første norske undersøkelsen blant elsyklister , gjennomført av Elbilforeningen, viser at elsyklister er med på å endre trafikkbildet – særlig rundt byene.  85 prosent  av elsyklistene oppgir at sykler mer enn før de kjøpte elsykkel. – Kjøp av elsykkel betyr endring av vaner. Vi ser at svært mange setter fra seg fossilbilen og sykler på elsykkel. Men vi ser også at elsyklistene oppgir at de bruker en både kollektivtransport og elbil mindre, samt at de går mindre, sier Christina Bu i Elbilforeningen. På jobb og i fritida Halvparten av alle elsyklister opplyser at de tidligere kjørte bil til jobb. Etter å ha kjøpt elsykkel er bilandelen nede på 25 prosent. Tilsvarende tall for kollektiv er 34 prosent før, og 17 prosent etter elsykkelkjøp. Tre av fire elsyklister bruker elsykkelen til jobben, og nesten halvparten bruker også elsykkelen til nyttesykling på fritiden (innkjøp, ærender og besøk). I tillegg bruker fire av ti elsykkelen på turer. 90 prosent er helt enig eller enig i påstanden om at elsykkelen er det beste transportmiddelet for å folk til å sykle. Og over åtti prosent er enig i at elsykkelen kan erstatte bil. – Vi ser at elsyklister er svært fornøyde syklister – hele 95 prosent av elsyklistene er fornøyde med å være elsyklist. Det er ikke rart at de gliser når de sykler rundt, sier Christina Bu. Entusiastiske elsyklister Elsyklistene er så glade for å sykle på elsykkel at 65 prosent av dem har fått andre til å prøve eller kjøpe elsykkel. Og svært mange oppgir at de snakker entusiastisk om elsykkelen sin til andre. Andre funn: Hovedandelen av elsyklistene befinner seg i og rundt de store byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger. Om undersøkelsen Elsyklisten 2017: Elsyklisten 2017 er en undersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening. Dette er den første norske undersøkelsen gjort blant elsyklister.  Undersøkelsen er gjort i perioden juni – juli 2017. Elsyklistene er funnet via sosiale medier.  Elbilforeningen har gjennom ulike prosjektarbeid fremmet elsykkelsalget og har i samarbeid med elsykkelbransjen, også utarbeidet den første norske elsykkelstatistikken.