Hopp til innhold

EU skjerper klimamålene for bilparken

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Riley Caminer, CC BY 2.0

EUs forhandlere er endelig blitt enige om nye, konkrete mål for utslippsreduksjon fra biler og varebiler.

CO2-utslippene fra personbiler skal ned med 15 prosent innen 2025, og med 37,5 prosent innen år 2030, sammenlignet med det forventede 2021-nivået for utslipp av klimagasser. For varebiler spesifikt er utslippskuttmålet 31 prosent innen 2030. De nye klimamålene, som ble vedtatt mandag, er et kompromiss mellom EU-parlamentet, EU-kommisjonen og ministerrådet etter at EU-parlamentet i høst gikk inn for et mer ambisiøst kutt på 40 prosent. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var å kutte 30 prosent, men tallet landet altså i går på 37,5 prosent, selv om dette fortsatt må godkjennes formelt i både ministerrådet og EU-parlamentet før det trer i kraft.

Elbilforeningen: – Gledelig

– At EUs forhandlere nå har blitt enige om et kompromiss i den øvre enden av skalaen, er gledelig sett fra et elbilperspektiv. Det er også gledelig at de klarte å bli enige i år, mange fryktet en utsettelse av forhandlingene til neste år, men de klarte altså å bli enige i siste liten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Transportsektoren utgjør Europas kanskje største klimautfordring, der biler og varebiler står for omtrent to tredeler av de samlede klimautslippene fra sektoren. En tung aktør som ikke er like positiv til gårdsdagens EU-vedtak, er bilindustrien selv, som uttrykker stor bekymring etter vedtaket og mener utslippsmålene er altfor ambisiøse.

– Vil gi elektrisk produksjonspress

For norske og europeiske forbrukere vil vedtaket etter alt å dømme føre til større utvalg av elbiler og lavutslippsbiler de nærmeste årene. De nye utslippskuttmålene vil etter alle solemerker bety en raskt økende elbilandel i EU de nærmeste årene, siden bilindustrien må kompensere for utslipp fra fremtidige fossilbiler de ønsker å selge ved å kjøre hardere på produksjonen av nullutslippsbiler. – Avtalen sørger for at bilprodusentene nå endelig får et skikkelig press på seg for å øke produksjonen av elektriske kjøretøy over hele kontinentet, uttalte generalsekretær i AVERE Philippe Vangeel i en pressemelding. AVERE er en sammenslutning av europeiske elbilforeninger, som fra sitt hovedsete i Brussel jobber for å fremme elektrisk mobilitet generelt. Den norske representanten i AVERE er Norsk elbilforening.

Bra, men ikke nok

Også Greg Archer i Transport & Environment mener EU-beslutningen vil få store, positive ringvirkninger. – Med dette har Europa giret opp prosessen med å produsere nullutslippsbiler. Dette betyr at innen 2030 vil omtrent en tredjedel av alle nye biler være elektriske eller hydrogen-drevne. Det er et fremskritt, men det skjer ikke raskt nok til å møte klimamålene våre. Han mener at forhandlingsresultatet i EU hadde blitt enda bedre dersom ikke EU-kommisjonen hadde gitt etter for bilprodusentens lobbyvirksomhet. – Bilindustriens struping av mer ambisiøse mål vil medføre at myndighetene vil måtte gjøre mer på nasjonalt nivå for å få ned transportutslippene.