Hopp til innhold

Få juridisk bistand når problemer oppstår

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prisoppgangen på Opel Ampera-e aktualiserte behovet for juridisk hjelp til (kommende) elbilister. Som medlem kan du få bistand fra vår samarbeidspartner Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS.

I denne artikkelen får du en orientering av oss i Elbilforeningen om hva du bør gjøre i tvistesaker som måtte oppstå. Primært gjelder dette kravene du måtte ha overfor forhandler, og som bør kunne løses ved hjelp av god forbrukerinformasjon.

Sekundært uenighet som medfører at det ikke er noen vei utenom advokat. Da er det godt å vite at våre medlemmer kan nyte godt av vår medlemsavtale med Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS.

Advokatfullmektig Stian Jensen (bildet) har jobbet med en rekke av disse sakene.

Her gir han et innblikk i prosessen og hva advokatfirmaet typisk bidrar med.

Du kan få hjelp til mer enn elbil

– Når et medlem sender oss en henvendelse vil vi i de fleste tilfeller kontakte vedkommende innen 24 timer. En del henvendelser gjelder saker hvor det ikke nødvendigvis er behov for advokatbistand. I disse tilfellene har medlemmene gjerne juridiske spørsmål hvor vi kan veilede på generell basis. Normalt anbefaler vi ikke bruk av advokat i saker som har en økonomisk interesse under 20.000 kroner, sier Jensen.

Den innledende vurderingen er gratis.

I sakene hvor advokaten rykker aktivt inn, som i fjor utgjorde cirka 25 prosent av alle henvendelser , dreier det seg ofte om mangler ved elbilen.

– Som medlem i Norsk elbilforening vil du imidlertid også få rabatterte timepriser i andre typer saker. Du vil få 10 prosent rabatt på veiledende priser i blant annet boligsaker, saker om håndverkertjenester og andre saker hvor rettshjelpforsikringen kommer til anvendelse. Vi kontakter forsikringsselskapet uten kostnad for medlemmene, sier Jensen.

Forsikringens rettshjelpdekning starter fra det tidspunktet man har en tvist. Med tvist menes at et krav er bestridt, typisk hvor kjøper krever heving eller prisavslag og selger bestrider kravet.

– Dekningen varierer noe fra selskap til selskap, men i de fleste tilfeller vil det være en egenandel på 4.000 kroner samt 20 prosent av det overskytende. Ut over dette dekker forsikringen 80 prosent av advokatutgiftene inntil 100.000 kroner, sier Jensen.

– I saker hvor det ikke er mulig å få rettshjelpdekning, typisk innenfor arbeids- og familierett samt opprettelse av testament, vil medlemmer i Norsk elbilforening få 15 prosent rabatt på våre veiledende priser.

Få fullstendig oversikt over medlemsfordelen

Opel Ampera-e-saken

Spørsmål rundt prisøkningen på Opel Ampera-e har vært et tilbakevendende tema i Norsk elbilforening de siste månedene. Saken har aktualisert medlemstilbudet ytterligere. Helt sentralt: «Hva må stå i kontrakten(e) for at det skal gi grunnlag for prisøkning, som i tilfellet med Opel Ampera-e?»

– For at det skal være grunnlag for prisøkning må det i utgangspunktet være tatt forbehold om dette i kontrakten. Hva gjelder Opel Ampera-e synes det som mange av kontraktene er ulike. Flere kjøpere vi har hatt kontakt med har signert kontrakter med tilleggsvilkår som regulerer prisøkning.  Normalt sett vil disse tilleggsvilkårene ansees som en del av kontrakten, sier Jensen.

Under punkt 3 fremgår følgende:

«Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endringer i toll- og avgiftssatser, eller prisen for den solgte bilen i samme tidsrom endres fra fabrikken/importøren, eller det finner sted endring i valutakurs, og disse forhold får innflytelse på selgerens innkjøpspris, blir kjøpesummen å endre tilsvarende.»

Videre følger det at i tilfeller hvor prisendringen overstiger 6 prosent av avtalt kjøpesum, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

– Prisøkningen ligger mellom 15 og 20 prosent avhengig av hvilke modeller og ekstrautstyr som er valgt. De fleste vil derfor kunne heve kjøpet, men det er en interessant problemstilling for de som vil fastholde avtalen, sier Jensen.

Ståle Frydenlund / elbil.no

– Små justeringer er normalt kurante

– Hertil kommer det at mange har fått forskjellige kontrakter. I utgangspunktet må hver kontrakt vurderes for seg selv. Vår oppfatning er at de kontraktene som inneholder et forbehold om prisøkning kan være vanskelig å gjøre noe med. Det betinger imidlertid at kjøper er gjort oppmerksom på forbeholdet. Vi har sett at flere selgere kun har lagt tilleggsvilkårene med uten å nevne eller gjøre kjøperen oppmerksom på dem. Her kan selger befinne seg i en gråsone, opplyser Jensen.

Det er imidlertid også et spørsmål hvor mye prisen øker. Normalt sett vil små prisjusteringer være kurante og noe kjøper må regne med om det er tatt forbehold.

– I denne saken er det tale om en prisøkning som utgjør 15-20 prosent. Etter vår oppfatning vil dette ligge helt i grenseland for hva som er forutberegnelig for kjøperen. I de kontraktene hvor det ikke er tatt slike forbehold kan kjøperen ha en bedre sak. Utgangspunktet er at avtalt pris skal holdes og om selger ikke har lagt ved tilleggsvilkårene eller tatt andre forbehold om prisøkning, bør dette gå ut over forhandler og ikke bilkjøperen, sier Jensen.

Han anbefaler den enkelte kjøper å ta kontakt med for å undersøke kontraktsforholdet nærmere, dersom dette ikke allerede er gjort.

Bakgrunn: Opel Ampera-e-saken