Hopp til innhold

Gjennomslag for krav om ladeinfrastruktur i NTP

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget har hørt på våre innspill og bestilt en ladeplan for hele Norge innen neste år fra regjeringen.

I går vedtok Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) at det skal lages en nasjonal plan for alternative drivstoff, herunder hurtiglading for elbiler. Planen skal omfatte områder der det i dag ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut blant annet hurtigladere for elbiler. Utbygging av hurtigladenettverk over hele landet er en viktig forutsetning for å nå målene om nullutslipp fra transport, og Stortingets vedtak om at det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler. – En konkret plan for denne utbyggingen har vi i Norsk elbilforening etterlyst lenge, og er veldig glad for at Stortinget nå har vedtatt en slik plan, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. Hittil i år utgjør elbiler 17,5 prosent av nybilsalget. Med de nye modellene som har kommet på markedet, og de ve vet er på vei, vil dette øke mer og mer. – Utbyggingen av hurtigladere må holde tritt med salget av biler. Ved å bygge ut et godt nettverk av hurtigladere over hele landet, gjør vi folk trygge på at de kan velge en klimasmart bil som ikke forurenser, sier Bu. Da vil elbilen også være fullgod på lengre kjøreturer. Behov for 1000 nye hurtigladere årlig I dag er det omtrent 850 hurtigladere i Norge. Norsk elbilforening ar spilt inn at det i årene fram til 2020 må bygges minst 1000 nye hurtigladere årlig. I tillegg til selve utbyggingen må det også ses på løsninger for å gjøre det lønnsomt å drive hurtigladere som ikke brukes ofte. Vi mener at det bør innføres en egen effekttariff for hurtiglading av elbiler.
Ebilforeningen etterlyste en storstilt plan for utbygging av hurtigladestasjoner i forbindelse med Regjeringens framleggelse av Nasjonal transportplan. I går vedtok Stortingets transport- og kommunikasjonskomité at det skal lages en nasjonal plan for alternative drivstoff. Faksimile: NRK.no
Norsk elbilforening bidrar gjerne med faglige innspill og vår brukerkompetanse. Men det er avgjørende at Regjeringen følger opp umiddelbart med å sette i gang arbeidet med planen. Innstilling til NTP fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite: Komiteen viser til den store økningen i elbilsalget siden 2011, og mener utviklingen er svært positiv. En følge av denne utviklingen er at det etableres ladestasjoner i regi av Enova og private aktører. Dette fungerer godt, spesielt i og rundt byene, og i transportkorridorene som binder landet sammen. For å sikre infrastruktur for elbiler i hele landet, også i de strøkene hvor det er mindre attraktivt med kommersiell utbygging, foreslår komiteen at det utarbeides en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff, som hydrogen, biogass og el, for transportsektoren. Det foreslås at denne planen legges frem i løpet av 2018.