Handlingsfri handlingsplan
Statsrådene Jon Georg Dale og Ola Elvestuen legger fram regjeringens handlingsplan for alternative drivstoff.

Handlingsfri handlingsplan

Regjeringen la i dag fram den lenge bebudede handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff i transport.

Rapporten oppsummerer mye av dagens status, men har ingen tiltak for hvordan Norge skal klare å bygge ut den ladeinfrastrukturen som skal til dersom vi skal lykkes med elektrifiseringen av transportsektoren.

Rapporten sier stort sett bare at regjeringen skal gjennomføre det Stortinget allerede har bedt dem om å gjøre. Ut over det inneholder planen få konkrete svar på hvordan Norge skal være ladeklart innen 2025 – året myndighetene har bestemt at skal være året da det kun selges nullutslippsbiler her til lands. Handlingsplanen sier lite om hvor mange hurtigladere som skal bygges, eller hvordan de skal bygges. Den svarer heller ikke på de største utfordringene for utbyggingen, utfordringer som er godt kjent. Det gjelder særlig effekttariffer og anleggsbidrag. Planen klarer i tillegg å bomme i beskrivelsen av dagens system for fastsetting av nettariffer.

I tillegg er vi bekymret for at regjeringen reduserer ambisjonene fra Granavollen-plattformen. Der forplikter regjeringen seg til å innføre en nasjonal støtteordning for borettslag, sameier og garasjelag som ønsker å legge til rette for lading for sine beboere. Nå skriver regjeringen at de vil vurdere behovet for dette nærmere, ikke at de vil innføre det. Elbilforeningen mener at det ikke er noen grunn til å vurdere det nærmere – støtteordningen må innføres nå. Noen kommuner har en slik ordning i dag, men den må være nasjonal slik at alle borettslag, sameier og garasjelag får den samme muligheten. Enova bør få i oppdrag å sette ut i live en slik ordning snarest. Dersom dette skal vurderes nærmere, er det noe regjeringen burde ha gjort i handlingsplanen sin, ikke skyve det enda lengre fram i tid.

Norsk elbilforening utga i vinter en rapport om hvilke tiltak vi mener må til for at ladeinfrastrukturen skal være klar for en elektrifisert transportsektor. Hovedpunkter i den rapporten er:

  • Rammevilkår som gjør det kommersielt lønnsomt med hurtiglading i hele landet
  • Store ladeparker hver 150. kilometer langs hovedveinettet, forberedt for minst 50 lynladere
  • Minst 1 hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesvegnettet
  • Nasjonal støtteordning for borettslag og sameier som vil tilrettelegge for lading
  • Krav om at nye bygg skal være ladeklare
  • Løsninger for elbilister som ikke disponerer egen parkeringsplass

I den 98 sider lange handlingsplanen presenterer ikke regjeringen noen konkrete tiltak som svarer på de innspillene Norsk elbilforening og andre aktører har kommet med. Denne handlingsplanen viste seg å bli en tapt mulighet for regjeringen til å vise handlekraft i omleggingen til utslippsfri transport.