Hopp til innhold

Handlingsfri handlingsplan

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsrådene Jon Georg Dale og Ola Elvestuen legger fram regjeringens handlingsplan for alternative drivstoff.

Regjeringen la i dag fram den lenge bebudede handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff i transport.

Rapporten oppsummerer mye av dagens status, men har ingen tiltak for hvordan Norge skal klare å bygge ut den ladeinfrastrukturen som skal til dersom vi skal lykkes med elektrifiseringen av transportsektoren. Rapporten sier stort sett bare at regjeringen skal gjennomføre det Stortinget allerede har bedt dem om å gjøre. Ut over det inneholder planen få konkrete svar på hvordan Norge skal være ladeklart innen 2025 – året myndighetene har bestemt at skal være året da det kun selges nullutslippsbiler her til lands. Handlingsplanen sier lite om hvor mange hurtigladere som skal bygges, eller hvordan de skal bygges. Den svarer heller ikke på de største utfordringene for utbyggingen, utfordringer som er godt kjent. Det gjelder særlig effekttariffer og anleggsbidrag. Planen klarer i tillegg å bomme i beskrivelsen av dagens system for fastsetting av nettariffer. I tillegg er vi bekymret for at regjeringen reduserer ambisjonene fra Granavollen-plattformen. Der forplikter regjeringen seg til å innføre en nasjonal støtteordning for borettslag, sameier og garasjelag som ønsker å legge til rette for lading for sine beboere. Nå skriver regjeringen at de vil vurdere behovet for dette nærmere, ikke at de vil innføre det. Elbilforeningen mener at det ikke er noen grunn til å vurdere det nærmere – støtteordningen må innføres nå. Noen kommuner har en slik ordning i dag, men den må være nasjonal slik at alle borettslag, sameier og garasjelag får den samme muligheten. Enova bør få i oppdrag å sette ut i live en slik ordning snarest. Dersom dette skal vurderes nærmere, er det noe regjeringen burde ha gjort i handlingsplanen sin, ikke skyve det enda lengre fram i tid. Norsk elbilforening utga i vinter en rapport om hvilke tiltak vi mener må til for at ladeinfrastrukturen skal være klar for en elektrifisert transportsektor. Hovedpunkter i den rapporten er: I den 98 sider lange handlingsplanen presenterer ikke regjeringen noen konkrete tiltak som svarer på de innspillene Norsk elbilforening og andre aktører har kommet med. Denne handlingsplanen viste seg å bli en tapt mulighet for regjeringen til å vise handlekraft i omleggingen til utslippsfri transport.