Hurtigladerutbygging gikk i stå: Vidar tok saken i egne hender

KRAFTSJEL: Vidar Breivik har sannsynligvis fritidsrekord i Nordland. I hvert fall hvis disiplinen er tilrettelegging for gunstigst mulig elbillading i fylket. Foto: Hilde Kvammen

Alt lå til rette for en storstilt hurtigladerutbygging i Nordland, men så gikk alt i grøfta. Siden har en lokal elbilentusiast gjort en kjempejobb for at ting skal begynne å skje igjen.

I fjor la Enova fram en utlysning for utbygging av hurtigladeinfrastruktur på to områder i Nordland: Kystriksveien langs Helgelandskysten og Lofoten, og nord for Bodø. Det hele endte dessverre opp i ingenting, uten kvalifiserte anbud. Men da anbudsrunden gikk i vasken, var det særlig én person som tok saken i egne hender: Vidar Breivik fra Glomfjord på Helgelandskysten.

«Hyperaktiv helgelending»

Han er utdannet elektriker og elektroingeniør, er styremedlem i Nordland elbilforening, og har for øvrig – sært nok – vært medlem i Elbilforeningen i flere år før han selv fikk sin første elbil i 2018. – Vidar er en hyperaktiv, fabelaktig og enormt kunnskapsrik klassisk helgelending som sammen med Nordland elbilforening nekter å gi seg før alle kan kjøre elbil langs Helgelandskysten, forteller Markus Nilsen Rotevatn. Rotevatn er politisk rådgiver i Norsk elbilforening, og har samarbeidet tett med Vidar Breivik i det siste. – Hehe, «fabelaktig» er vel å overdrive litt, men det er jo foreløpig ikke så mange som engasjerer seg for elbil her oppe. Og i hvert fall ikke som går til angrep på Enova, sier Vidar Breivik selv. At han har «gått til angrep» på statsforetaket som tildeler støtte til hurtigladerutbyggingen i Norge, er kanskje å overdrive – og leser du videre vil du snart se at man i Enova snarere beskriver Vidar Breiviks aktiviteter som «konstruktive».

350 km uten ladetilbud

Slik det er i dag, er det langt mellom hurtigladerne langs Fylkesvei 17, også kjent som Kystriksveien: Eksempelvis er det 350 km mellom Sandnessjøen og Bodø, som er det lengste strekket uten hurtigladere i dag. Etter at fjorårets anbudsrunde fra Enova ikke førte frem, kartla Vidar hele Kystriksveien, kilometer for kilometer, for å lage en ny anbefaling til Enova for hvordan de kan lage en ny prosjektbeskrivelse som fungerer slik at de potensielle utbyggerne får en mer relevant bestilling for plassering av hurtigladerne. I tillegg snakket han med alle ordførere og diverse politikere og byråkrater i kommunene langs kystriksveien, for å kunne vurdere deres ønsker og den generelle velviljen til elbilinfrastruktur.
KONTAKTSSKAPENDE: Vidar Breivik har vært i kontakt med alle fylkets ordførere og diverse lokalpolitikere og byråkrater i arbeidet med å kartlegge de beste hurtigladerlokasjonene. Her er han flankert av Merethe Skille, teknisk sjef i Meløy kommune og Frank Andersen, leder i Glomfjord Grendeutvalg. Helt til høyre, Sigurd Stormo, ordfører Meløy. Foto: Hanne Barle

«Kor e kablan?»

Dermed satte Vidar sammen en anbefaling av lokasjoner basert på følgende kriterier:
  • Distansen mellom hver lokasjon
  • «Kor kablane e» – altså hvor det burde være rimelig greit å plassere ladestasjonene med tanke på strømnettet.
  • Hvor det er folk, og hvor de ofte reiser. Eller som han selv sier «Kor fiskeran reis te båtan sine, kor arbeidsfolket reis te jobban sine, og kor resten reis te hyttan sine.»
  • Hvor det er hyggelige ting å gjøre mens man lader, som spisemuligheter, attraksjoner etc.
– Det var ingen andre i fylket som tok tak i saken og kunne sørge for at vi får laderne der vi trenger dem, så noen måtte jo gjøre jobben, humrer Vidar Breivik. – Det var ikke så mye jeg trengte utover litt lokalkunnskap og noen runder på Google Maps. Under arbeidet konkluderte han med at Enova hadde bommet ganske kraftig på lokasjonene i sin første utlysningsrunde. – Det kræsja jo helt med tanke på avstander, hvor folk bor og hvor kommunene selv ønsket at laderne skulle ligge.

Entusiastisk presentasjon

IMPONERT: Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen.
For en knapp måned tid siden arrangerte Enova et digitalt innspillsmøte med interessenter og interessegrupper for å relansere den forrige utlysningen. Dette tok selvsagt Vidar tak i, som sammen med Markus Nilsen Rotevatn i Norsk elbilforening forberedte seg godt. – I dialogmøtet presenterte Vidar hele analysen sin med en fantastisk iver og entusiasme, forteller Rotevatn, som til daglig jobber med lokalpolitisk rådgivning i Elbilforeningen. Byråkratene i Enova ble ifølge Rotevatn, som også deltok i møtet, synlig imponert. – Det endte med at de ba om å få alle innspillene hans skriftlig.

Fikk gjennomslag

Og skriftlig innspill skulle det bli. I samarbeid med fagavdelingen i Norsk elbilforening ble Vidars innspill oversendt Enova, og allerede 17. september annonserte Enova en ny anbudsrunde der de informerte om kriteriene i den nye anbudsrunden. – Det er ingen tvil om at her er det tydelige gjennomslag for Vidar, Nordland elbilforening og hele Elbilforeningen. Helt konkret er flere av lokasjonene og antall lokasjoner endret i tråd med Vidars innspill. Denne saken er et bevis for hvordan lokale elbilentusiaster kan vinne gjennom i byråkratiet, sier Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen. Også Vidar er fornøyd: – Ja, det må jeg si. Vi fikk jo til og med en ekstra ladestasjon på strekningen i utkanten av Bodø sammenlignet med den opprinnelige utlysningen. Og det er bra, for i Bodø begynner det å bli solid elbilandel etter hvert. Selv om Vidar Breivik er i ferd med å se resultater av innsatsen, opplever han ikke at lokalpolitikere flest i området så langt har vært spesielt opptatt av ladeinfrastrukturen. – Det er stort sett jeg som har pushet på og tenkt på helheten, politikerne bryr seg mest om hvor det er arealmessig mulig å få satt opp hurtigladerne.

Enova: – God forberedt og konstruktiv

– For å utlyse en konkurranse som både oppleves som relevant for ladeoperatørene å søke på, og som samsvarer godt med lokale forhold, ønsket vi dialog i forkant med bredden av aktører, også nettselskaper og interesseorganisasjoner. Vi har god erfaring fra tidligere med å samle ulike aktører til diskusjon så alle kan få lytte til og lære av hverandre og komme i kontakt, sier Marie Tranaas Skjærvik, rådgiver i Enova. Skjærvik forteller at det digitale møtet var nyttig: – Godt hjulpet av at folk – som Vidar i Nordland elbilforening – møtte godt forberedt og var konstruktive, fastslår Skjærvik.
PALLPLASS: 22-kW-laderpunktet som Vidar Breivik har satt i Glomfjord for å hjelpe elbilister i nød står midlertidig på en pall i Glomfjord i påvente av at en mer prominent plass på torget skal kunne tas i bruk.

Spikret ladestasjon på europalle

– Det forteller litt om Vidar at han har flere biler, men tviholder på å bruke Nissan Leaf 24kWh «bare for å være sikker på at han ikke glemmer hvordan det kan være å ha elbil her langs kysten», som han sier, forteller Markus Nilsen Rotevatn.
GRAVEPLASS: Her på torget i Glomfjord skal 22 kW-ladepunktet stå når kabelrøret dukker opp. Foto: Hilde Kvammen
– Jeg har bestilt en Tesla Cybertruck, men vi får jo se når og om den kommer, sier Vidar Breivik selv. Det hører forresten med til historien at i utålmodig påvente av at byråkratiet og den videre hurtigladerprosessen skulle få gå sin gang, gikk Vidar sammen med ordføreren i Glomfjord og sørget for å få satt opp et 22kW-ladepunkt. Av alle ting står den på en europall bak den lokale butikken, for å sikre et foreløpig minimumstilbud til de som faktisk velger å kjøre elbil langs Kystriksveien. – Jeg skrudde den opp på et par paller og la ladepunktet ut på Plugshare og Nobil for at tilreisende skulle kunne lade nå i sommer. Snart skal vi få satt den opp på torget i Glomfjord, selv om den fortsatt står på pallen, for jeg har ennå ikke klart å få tak i røret som kabelen skal tres inn i, forteller Vidar Breivik. – Men det dukker nok opp etter hvert.