Hopp til innhold

Hurtigladerutbygging gikk i stå: Vidar tok saken i egne hender

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KRAFTSJEL: Vidar Breivik har sannsynligvis fritidsrekord i Nordland. I hvert fall hvis disiplinen er tilrettelegging for gunstigst mulig elbillading i fylket. Foto: Hilde Kvammen

Alt lå til rette for en storstilt hurtigladerutbygging i Nordland, men så gikk alt i grøfta. Siden har en lokal elbilentusiast gjort en kjempejobb for at ting skal begynne å skje igjen.

I fjor la Enova fram en utlysning for utbygging av hurtigladeinfrastruktur på to områder i Nordland: Kystriksveien langs Helgelandskysten og Lofoten, og nord for Bodø. Det hele endte dessverre opp i ingenting, uten kvalifiserte anbud. Men da anbudsrunden gikk i vasken, var det særlig én person som tok saken i egne hender: Vidar Breivik fra Glomfjord på Helgelandskysten.

«Hyperaktiv helgelending»

Han er utdannet elektriker og elektroingeniør, er styremedlem i Nordland elbilforening, og har for øvrig – sært nok – vært medlem i Elbilforeningen i flere år før han selv fikk sin første elbil i 2018. – Vidar er en hyperaktiv, fabelaktig og enormt kunnskapsrik klassisk helgelending som sammen med Nordland elbilforening nekter å gi seg før alle kan kjøre elbil langs Helgelandskysten, forteller Markus Nilsen Rotevatn. Rotevatn er politisk rådgiver i Norsk elbilforening, og har samarbeidet tett med Vidar Breivik i det siste. – Hehe, «fabelaktig» er vel å overdrive litt, men det er jo foreløpig ikke så mange som engasjerer seg for elbil her oppe. Og i hvert fall ikke som går til angrep på Enova, sier Vidar Breivik selv. At han har «gått til angrep» på statsforetaket som tildeler støtte til hurtigladerutbyggingen i Norge, er kanskje å overdrive – og leser du videre vil du snart se at man i Enova snarere beskriver Vidar Breiviks aktiviteter som «konstruktive».

350 km uten ladetilbud

Slik det er i dag, er det langt mellom hurtigladerne langs Fylkesvei 17, også kjent som Kystriksveien: Eksempelvis er det 350 km mellom Sandnessjøen og Bodø, som er det lengste strekket uten hurtigladere i dag. Etter at fjorårets anbudsrunde fra Enova ikke førte frem, kartla Vidar hele Kystriksveien, kilometer for kilometer, for å lage en ny anbefaling til Enova for hvordan de kan lage en ny prosjektbeskrivelse som fungerer slik at de potensielle utbyggerne får en mer relevant bestilling for plassering av hurtigladerne. I tillegg snakket han med alle ordførere og diverse politikere og byråkrater i kommunene langs kystriksveien, for å kunne vurdere deres ønsker og den generelle velviljen til elbilinfrastruktur.
KONTAKTSSKAPENDE: Vidar Breivik har vært i kontakt med alle fylkets ordførere og diverse lokalpolitikere og byråkrater i arbeidet med å kartlegge de beste hurtigladerlokasjonene. Her er han flankert av Merethe Skille, teknisk sjef i Meløy kommune og Frank Andersen, leder i Glomfjord Grendeutvalg. Helt til høyre, Sigurd Stormo, ordfører Meløy. Foto: Hanne Barle

«Kor e kablan?»

Dermed satte Vidar sammen en anbefaling av lokasjoner basert på følgende kriterier: – Det var ingen andre i fylket som tok tak i saken og kunne sørge for at vi får laderne der vi trenger dem, så noen måtte jo gjøre jobben, humrer Vidar Breivik. – Det var ikke så mye jeg trengte utover litt lokalkunnskap og noen runder på Google Maps. Under arbeidet konkluderte han med at Enova hadde bommet ganske kraftig på lokasjonene i sin første utlysningsrunde. – Det kræsja jo helt med tanke på avstander, hvor folk bor og hvor kommunene selv ønsket at laderne skulle ligge.

Entusiastisk presentasjon

IMPONERT: Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen.
For en knapp måned tid siden arrangerte Enova et digitalt innspillsmøte med interessenter og interessegrupper for å relansere den forrige utlysningen. Dette tok selvsagt Vidar tak i, som sammen med Markus Nilsen Rotevatn i Norsk elbilforening forberedte seg godt. – I dialogmøtet presenterte Vidar hele analysen sin med en fantastisk iver og entusiasme, forteller Rotevatn, som til daglig jobber med lokalpolitisk rådgivning i Elbilforeningen. Byråkratene i Enova ble ifølge Rotevatn, som også deltok i møtet, synlig imponert. – Det endte med at de ba om å få alle innspillene hans skriftlig.

Fikk gjennomslag

Og skriftlig innspill skulle det bli. I samarbeid med fagavdelingen i Norsk elbilforening ble Vidars innspill oversendt Enova, og allerede 17. september annonserte Enova en ny anbudsrunde der de informerte om kriteriene i den nye anbudsrunden. – Det er ingen tvil om at her er det tydelige gjennomslag for Vidar, Nordland elbilforening og hele Elbilforeningen. Helt konkret er flere av lokasjonene og antall lokasjoner endret i tråd med Vidars innspill. Denne saken er et bevis for hvordan lokale elbilentusiaster kan vinne gjennom i byråkratiet, sier Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen. Også Vidar er fornøyd: – Ja, det må jeg si. Vi fikk jo til og med en ekstra ladestasjon på strekningen i utkanten av Bodø sammenlignet med den opprinnelige utlysningen. Og det er bra, for i Bodø begynner det å bli solid elbilandel etter hvert. Selv om Vidar Breivik er i ferd med å se resultater av innsatsen, opplever han ikke at lokalpolitikere flest i området så langt har vært spesielt opptatt av ladeinfrastrukturen. – Det er stort sett jeg som har pushet på og tenkt på helheten, politikerne bryr seg mest om hvor det er arealmessig mulig å få satt opp hurtigladerne.

Enova: – God forberedt og konstruktiv

– For å utlyse en konkurranse som både oppleves som relevant for ladeoperatørene å søke på, og som samsvarer godt med lokale forhold, ønsket vi dialog i forkant med bredden av aktører, også nettselskaper og interesseorganisasjoner. Vi har god erfaring fra tidligere med å samle ulike aktører til diskusjon så alle kan få lytte til og lære av hverandre og komme i kontakt, sier Marie Tranaas Skjærvik, rådgiver i Enova. Skjærvik forteller at det digitale møtet var nyttig: – Godt hjulpet av at folk – som Vidar i Nordland elbilforening – møtte godt forberedt og var konstruktive, fastslår Skjærvik.
PALLPLASS: 22-kW-laderpunktet som Vidar Breivik har satt i Glomfjord for å hjelpe elbilister i nød står midlertidig på en pall i Glomfjord i påvente av at en mer prominent plass på torget skal kunne tas i bruk.

Spikret ladestasjon på europalle

– Det forteller litt om Vidar at han har flere biler, men tviholder på å bruke Nissan Leaf 24kWh «bare for å være sikker på at han ikke glemmer hvordan det kan være å ha elbil her langs kysten», som han sier, forteller Markus Nilsen Rotevatn.
GRAVEPLASS: Her på torget i Glomfjord skal 22 kW-ladepunktet stå når kabelrøret dukker opp. Foto: Hilde Kvammen
– Jeg har bestilt en Tesla Cybertruck, men vi får jo se når og om den kommer, sier Vidar Breivik selv. Det hører forresten med til historien at i utålmodig påvente av at byråkratiet og den videre hurtigladerprosessen skulle få gå sin gang, gikk Vidar sammen med ordføreren i Glomfjord og sørget for å få satt opp et 22kW-ladepunkt. Av alle ting står den på en europall bak den lokale butikken, for å sikre et foreløpig minimumstilbud til de som faktisk velger å kjøre elbil langs Kystriksveien. – Jeg skrudde den opp på et par paller og la ladepunktet ut på Plugshare og Nobil for at tilreisende skulle kunne lade nå i sommer. Snart skal vi få satt den opp på torget i Glomfjord, selv om den fortsatt står på pallen, for jeg har ennå ikke klart å få tak i røret som kabelen skal tres inn i, forteller Vidar Breivik. – Men det dukker nok opp etter hvert.