Hurtiglading: Har penger – ønsker utbygger

I fjor satte Buskerud fylkeskommune av seks millioner kroner til hurtigladestasjoner, men fant ingen til å bygge dem ut i første runde. Om kort tid løper neste frist ut.

30. januar er fristen for å søke på andregangsutlysningen, som omhandler etablering av hurtigladestasjoner langs Buskeruds del av fylkesvei 40 (Hvittingfoss – Geilo). Petter Haugneland / elbil.noFylket ønsker å bidra til utbygging av ladeinfrastruktur, og på den måten bidra til økt bruk av elbiler. Utbyggingen kommer i tillegg til Enovas nasjonale program, der samtlige stasjoner i de fire utlysningsrundene skal være på plass innen 1. november i år. Få oversikt over landets hurtigladestasjoner I likhet med Enova har Buskerud satt som kriterium at det ikke skal være mer enn 50 kilometer mellom hver hurtiglader på strekningen, og «eksisterende hurtigladestasjoner Petter Haugneland / elbil.nokan inngå som del av den ferdig utviklede ladekorridoren». De tekniske kravene følger dagens Enova-multistandard, det skal ikke være krav om abonnement for tilgang og det skal være mulig å lade samtidig fra minst ett DC- og ett AC-ladepunkt:
  • Ladepunkt for AC-lading (øverst) med minimum 22 kW effekt som oppfyller standardene NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002.
  • Ladepunkt for DC CHAdeMO (midten) med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll Petter Haugneland / elbil.no1.0 eller nyere og som oppfyller standarden IEC 61851-23:2014.
  • Ladepunkt for DC Combo (nederst) med minimum 50 kW effekt som oppfyller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014.
Mer om utlysningen finner du her. Vet du noe mer om hva som skjer (eller burde skjedd) med hurtiglading på fylkeskommunalt nivå, landet over? Bruk kommentarfeltet!