Hopp til innhold

Initiativ for bærekraftig bilvask

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I disse dager starter en kampanje for å fremme bærekraftige bilvask, og for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet.

Organisasjonene Virke Servicehandel, Fellestiltakene LO – Virke, Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge går nå sammen om et felles initiativ for bærekraftig bilvask slik at du som forbruker kan vaske bilen med ren samvittighet og si nei til useriøse aktører.
– Elbilforeningen støtter arbeidet for skikkelige arbeidsforhold og etterlevelse av miljøkrav i denne bransjen, og oppfordrer medlemmene våre til å slutte opp om kampanjen, sier Unni Berge, leder av kommunikasjon og samfunnskontakt, i Norsk elbilforening.
Et av prosjektets formål er å oppfordre forbrukerne til å velge bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Myndighetenes kontrollaktivitet har avslørt at deler av markedet for bilvask består av useriøse aktører som bryter grunnleggende bestemmelser i arbeidsmiljøloven. – Vi vil at folk skal få vaske bilen sin med ren samvittighet. Ved å velge bærekraftige virksomheter for bilvask tar du som elbilist ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Bærekraftige bilvask-virksomheter etterlever de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask og sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold, sier leder for Virke Servicehandel, Iman Winkelman.

Må tilfredsstille krav fra myndighetene

Bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som tilfredsstiller kravene myndighetene har oppstilt for tilbydere av bilvask. I tillegg skal virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle ansatte. Kampanjen vektlegger også at når man vasker elbilen hos en seriøs aktør, kan man bidra man til at elbilen blir ren med den minst mulig miljøbelastning. Det beste er om om bilvasken gjøres med Svanemerkede produkter. – Det er viktig at bilvask foregår på en måte som sikrer at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter ikke kommer på avveie og at det brukes produkter som er skånsomme for miljøet. Velg bærekraftig bilvask, sier Unni Berge. Les mer om initiativet for bærekraftig bilvask her