Klimafrokost med Vidar Helgesen

Elbilforeningen og Norsk Klimastiftelse inviterer til Klimafrokost i Oslo 11. januar. Blant annet blir Klima- og miljøminister Vidar Helgesen utfordret på hvordan transportutslippene skal halveres innen 2030.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Aps finanspolitiker Marianne Marthinsen, Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson og Venstres Abid Raja samles på Klimafrokost 11. januar i Oslo for å diskutere hva som skal til for å halvere utslippene fra norsk transport innen 2030. Opptak fra Klimafrokost Klimafrokosten arrangeres av Norsk Klimastiftelse og Norsk elbilforening og du får blant annet høre følgende innledninger:
 • Hvordan skal transportsektoren bidra til å nå 2030-målene v/ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
 • Hvilke virkemidler må politikerne vedta om de skal nå egne klimamål for transportsektoren? v/ Kjell Werner Johansen, forsker TØI.
 • Hvilke virkemidler har Enova til rådighet for å bidra til overgangen til nullutslipp i transportsektoren? v/ Stein Inge Liasjø, direktør for strategi og kommunikasjon i Enova.
 • Hvordan skal tungtransporten nå utslippsmålene? v/ Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges lastebileierforbund.
 • Elbilforeningens topp ti tiltak for å nå delmål om 400.000 elbiler i 2020 v/ Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
 • Norsk elbilpolitikk sett fra innsiden av internasjonal bilbransje v/ Anita Svanes, kommunikasjonssjef Volkswagen Norge.
 • Er det på tide å innføre en «KarbonAvgift til Fordeling» for transportsektoren etter modell fra British Colombia? v/ Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG.
 • Status klimagassutslipp og transportsektoren i Norge v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.
I diskusjonen drøfter vi blant annet:
 • Hvordan når vi målet om at det bare selges nullutslippsbiler etter 2025?
 • Avgifter, subsidier og reguleringer er virkemidler som allerede er i bruk. Hvordan kan disse treffe enda bedre?
 • Hva slags politikk trenger tungtransporten for å redusere egne utslipp?
 • Hvilke konsekvenser bør behovet for kutt i CO2-utslippene få for veiutbyggingen i Norge?
Klimafrokosten er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen i 7. etg. på Grand Hotel i Karl Johans Gate 27 i Oslo. Frokostservering starter kl. 07.30, programmet varer fra 08.00 til 09.45. Hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk vil arrangementet bli sendt direkte fra denne siden. Vi takker Kavlifondet for økonomisk støtte til arrangementserien #Klimafrokost. Velkommen!