Hopp til innhold

Kollektivfelt: – Istedenfor å begrense elbilfordelene, trenger vi sterkere innsats

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Et totaltforbud mot elbiler i kollektivfeltet er feil vei å gå. Vi trenger isteden styrking av satsingen på elbil og samkjøring, mener Christina Bu.

I forrige uke blusset debatten om kollektivfelt opp igjen. Yrkestrafikkforbundet uttalte at elbilister skaper trengsel i kollektivfeltet, og foreslo derfor et totalforbud mot elbiler i kollektivfeltene i hovedstadsområdet. Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, har stor forståelse for at bussen skal fram, men mener at her er det mulig å ivareta å ta flere viktige hensyn samtidig: – Det er viktig å utnytte plassen i byene effektivt, også plassen i kollektivfeltet. Bussen skal selvsagt fram, men vi må også fremme tiltak som kutter utslipp og gir færre biler på veiene.

Mer samkjøring

Norsk elbilforening mener derfor et totalforbud for elbil i kollektivfelt er en dårlig idé, og har isteden alternative forslag. – Når det blir for trangt i et kollektivfelt, så er første løsning å påby samkjøring med elbil – altså sette som vilkår at minst to må kjøre sammen for at elbilen skal ha tilgang til kollektivfeltet. Da oppnår vi to ting på én gang – både færre biler på veiene og mindre kø på veien, men også kutt i utslippene fra bilene. Bu mener reguleringen av elbil i kollektivfelt bør avgjøres i hvert enkelt tilfelle, fordi det er store forskjeller fra kollektivfelt til kollektivfelt ulike steder i byen.  –  Å generelt begrense elbilers tilgang til kollektivfelt overalt fordi det er kø noen steder, er ikke veien å gå. Vi er opptatt av å finne løsninger, og kan også vurdere ytterlige samkjøringskrav dersom det trengs noen steder. Dessuten er den største utfordringen som skaper kaos i kollektivfeltene på enkelte strekninger, kø ved påkjøringveiene. Her bør lysregulering i større grad tas i bruk, mener Bu.

– Bekymringsfull tendens

Det er også et annet aspekt ved elbildebatten som bekymrer Elbilforeningens generalsekretær, og det er at tilgangen til kollektivfeltet ikke er den eneste elbilfordelen som er under press. – I Oslo utgjør nå elbiler om lag 14 prosent av totalt antall biler, men byrådets klare målsetting er at alle elbiler og varebiler på veiene i hovedstaden skal være utslippsfrie i 2030. Da har vi rett og slett dårlig tid. Vi har ikke råd til at virkningsfulle elbilfordeler fjernes eller svekkes. Det vil kunne gå ut over opptrappingen, påpeker Bu. Bu sikter spesielt til at byrådet har varslet at en ny økning av takstene for elbiler i bomringen skal vurderes neste år. Gratis parkering for elbiler i hovedstaden er også under økende press. – Realiteten er at det trengs en styrket innsats i elbilpolitikken. Vårt klare råd til Oslos politikere er derfor å unngå videre økning av bomtaksten for elbiler, og heller lete etter hvordan elbilsatsingen kan styrkes, sier Bu. – Fremdeles velger femti prosent av alle nybilkjøpere i Oslo og Akershus bensin- eller dieselbil. Realiteten er derfor at det trengs en styrket innsats i elbilpolitikken. For å sikre videre opptrapping trenger vi fremdeles elbilfordeler som kollektivfeltkjøring, og lav bomtakst. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å sikre at elbil blir det naturlige valget for alle, fastslår Bu. Generalsekretæren i Elbilforeningen minner om at bompenger er en av de sterkeste virkemidlene som Oslo rår over, og at Oslo ikke bare overlate ansvaret for elbilsatsingen til regjeringen. – Vi har noen veldig få år på oss for å komme oss dit vi må komme. For å nå målene må det lønne seg å velge utslippsfritt.