Kom i gang med lading i boligbygg

Våre beste råd for å tilrettelegge for ladeplasser i borettslag og sameier.

Under er en kort liste om hvordan styret kan gå fram for å få etablert ladepunkter. Hele prosessen vil kunne ta fra seks til tolv måneder. Til generalforsamling Sett ned en ladegruppe med både elbileiere og av de som ikke har elbil per i dag. Gi de mandat til å kartlegge behovet for ladeplasser og mulige løsninger. Gi gruppen økonomiske rammer på inntil 10.000 kroner for å legge fram forslag til ladeanlegg for borettslaget ved neste generalforsamling. Sjekk eksisterende anlegg Ta kontakt med en lokal elektroinstallatør og få en vurdering av eksisterende anlegg og kapasitet. Gjerne snittbelastning og maks trekk på hovedtavlen. Ladeklart parkeringsanlegg Planlegg for et ladeklart parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle i framtiden. Skalerbart ladeanlegg Et ladeanlegg er en investering i eiendommen og i leilighetene som bør vare 20-30 år. Da må det etableres et ladeanlegg som kan skaleres og utvikles over tid. Befaring og kravspesifikasjon Mange borettslag trenger help til kravspesifikasjonen. Da kan en befaring og forslag til ladeløsning og kravspesifikasjon fra Elbilforeningen være en godt alternativ. I tillegg gir det gode råd om elbillading. Be om pristilbud Lag en kravspesifikasjon og be eventuelt  om pristilbud  fra flere leverandører og installatører  som kan elbillading. Søk støtte Undersøk om kommunen eller fylkeskommunen har støtteordninger for etablering av ladepunkt. Foreta installasjonen Oppdater vedtektene Få inn regler for fordeling  av ladeplasser og betalingsordning i  vedtektene. Informer beboerne Gi beboerne informasjon om ladeplassene og husk skilting av at ladeplassene er reservert for elbil. Oppfordre alle til å vurdere anskaffelse av elbil. Det er godt både for det globale og lokale miljøet. Registrer ladepunktene Legg ut informasjon på nettside om at borettslaget er ladeklart. Potensielle boligkjøpere kan da se at boligselskapet tilbyr lademulighet for elbil.