Hopp til innhold

Kraftig vekst i antall lynladere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antallet lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer, hadde sterk vekst i fjor: Fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent.

Dette viser ferske tall fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova.

Ved årsskiftet var det i alt 13.786 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Norge. Av disse var totalt 2.362 raskere ladere (DC):

De aller fleste hurtigladerne har to kontakter (Chademo og CCS) avhengig av hvilken elbil du har, men bare én elbil kan lade om gangen. Derfor teller vi disse hurtigladerne som én. Tesla bygger ut sitt eget superladenettverk som er forbeholdt egne elbilmodeller (S, 3, X og den kommende Y).

Mindre hurtigladekø i 2020?

Ved utgangen av året var det nærmere 270.000 elbiler registrert i Norge (vi kommer tilbake med nøyaktige tall på elbilbestanden så snart de er klar). Det betyr at det var rundt 114 elbiler per raskere lader på slutten av 2019.

Ett år tidligere ved utgangen av 2018 var det 195.000 elbiler og 1.649 hurtigladere totalt. Det vil si 117 elbiler per hurtiglader. Så utviklingen siste året har gått i riktig retning med færre elbiler som må dele på hver hurtiglader. Totalt ble det bygd rundt 713 nye raskere ladere i fjor.

Men for å holde tritt med forventet elbilsalg fram mot 2025, mener Elbilforeningen at det nå må bygges minst 1.200 nye hurtigladere årlig for å hindre stadig lengre ladekøer.

Særlig er det viktig at distriktene får ta del i elbilutviklingen med økt utbygging av hurtigladere. En god start er å tilpasse effektariffene til hurtiglading slik at det blir kommersielt lønnsomt å bygge ut i de delene av Norge der elbilandelen fortsatt er relativt lav og å utvide kapasiteten på hovedfartsårene.

Oslo størst blant byene

Av storbyene er det naturlig nok hovedstaden Oslo som er størst med 108 hurtigladere og 10 lynladere. Bergen har 62 hurtigladere, 7 lynladere og 6 Tesla superladere, mens Trondheim har 34 hurtigladere, 1 lynlader og 18 Tesla superladere. Stavanger ligger hakk i hæl med 30 hurtigladere og 3 lynladere.

Nye Viken fylke på topp

Fordelt på fylke er det nye Viken som er klart best med 388 lyn- og hurtigladere og 198 Tesla superladere. Nye Vestland hvor tidligere Hordaland lå på topp, har nå 290 lyn- og hurtigladere og 128 Tesla superladere.

Innlandet på tredjeplass har 173 lyn- og hurtigladere og 128 superladere. Nord-Norge ligger fortsatt på bunn, hvor nye Troms og Finnmark kun har 28 lyn- og hurtigladere og 18 Tesla superladere, hvorav de aller fleste ligger i tidligere Troms fylke.

Tesla største «ladeoperatør»

Av de ulike ladeoperatørene som er etablert i Norge er det Tesla som har flest superladere. Slik er fordelingen dem imellom for antall lyn- og hurtigladere i Norge ved årsskiftet:

  1. Tesla: 770
  2. Fortum: 653
  3. Grønn kontakt: 529
  4. BKK og Lyse: 232
  5. Circle K: 66
  6. Ionity: 66

Sjekk kart med alle hurtigladere i Norge

Ladestasjoner