Hopp til innhold

Kunstig støy fra elbiler – slik har det gått så langt

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

Konsekvensene av påbudet om automatisk varslingslyd fra elbiler og hybridbiler har til nå vært mindre sjenerende enn fryktet, mener fagsjefen i Norsk elbilforening.

I juli 2019 trådte nye EU-regler i kraft som krevde at alle nye typegodkjente el-og hybridbiler skulle utstyres med lyd når de kjører i 20 km/t eller saktere.

Systemet som lager lyden fra bilene kalles for AVAS – Acustic Vehicle Alerting Systems. Det akustiske, automatiske varslingssystemet produserer altså lyd når bilen kjører på lav hastighet, og vil typisk sørge for at bilen lager en eller annen dempet form for støy ved kjøring i by- og boligområder.

Om et halvår, fra 1. juli 2021, vil reglene også gjelde for nye biler typegodkjent før 1. juli 2019. Oversatt til mer begripelig norsk, betyr dette at allerede eksisterende modeller som selges nye må være utstyrt med AVAS fra denne datoen

Hensikten er å unngå farlige situasjoner med myke trafikanter som ikke ellers ville hørt at det er et kjøretøy i nærheten. 

– Gått bedre enn forventet

Elbilforeningen har vært skeptisk til denne innføringen, og har gitt uttrykk for at mindre støy fra biltrafikk i utgangspunktet er et gode som bør vernes.

– Vi har likevel forståelse for at stillegående biler kan være en utfordring for spesielt blinde og svaksynte. Vi minner om at uansett hva slags bil man kjører, må alle opptre hensynsfullt i trafikken mot myke trafikanter, sier Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening.

Fagsjefen mener regelendringen har fungert greit:

– Vi må kunne si at innføringen har gått bedre enn forventet. Få bilmodeller har valgt sjenerende lyder, og de drøye «tivolilydene» mange av oss har fryktet, har heldigvis uteblitt fra nye elbilmodeller så langt, sier Lorentzen.

Likevel mener han at stadig flere elbiler med forskjellige varsler fremdeles kan føre til at lydbildet i trafikken blir forvirrende for fotgjengere.

– Vi håper på en teknologisk utvikling og regulering på dette området som gjør at man både kan ivareta ønsket om minst mulig støy fra veitrafikken og samtidig ivareta sikkerheten til myke trafikanter. Det vil alle tjene på.

Fakta: