Lade med vanlig stikkontakt

Når du lader med vanlig med vanlig stikkontakt er det noen retningslinjer du må følge:

  • Du må ha egen kurs til elbilen
  • Maks 10 A kurs
  • Kursen må ha jordfeilbryter type B
  • Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading. Det er imidlertid viktig å følge med på kontakten under lading, for varmegang kan forekomme.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som håndhever regelverket for elektriske installasjoner.

Nye normer for installasjon av ladepunkt

NB! Fra 1. juli 2018 kom det nye normer for installasjon av ladepunkt (NEK 400:2018). De nye normene har noen sentrale endringer fra forrige utgave (NEK 400:2014):

  • I noen tilfeller kan du koble til et ladepunkt på en eksisterende kurs (gjelder for frittliggende privat garasje, carport eller utebod). Du må være klar over at sikringen kan gå, og kursen skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet av ladepunktet som skal monteres.
  • Du må ha overspenningsvern.

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig. Dette er en mye sikrere og raskere måte å lade elbilen din på. Du kan lese mer om lading med hjemmeladeboks her!