Laderådgivning for kommuner

Ladbare biler har kommet for å bli, og salget av slike biler viser en sterk økning. Fra 1. januar 2018 er det krav om å tilby ladeuttak for elbiler og ladbare hybrider etter behov eller inntil 6 % av alle parkeringsplasser med vilkårsparkering. Stadig flere kommuner skifter ut sin egen bilflåte til elbiler. Her trengs det eget system for ladeinfrastruktur og opplæring av brukerne. Hurtigladestasjoner er spesielt viktig for næringslivet og som sikkerhet for privatpersoner som vurderer å bytte til elbil. Dette er noen punkter som bør diskuteres når en kommune skal lage en strategi for elbillading. Gjennom å stille med en ressursperson i deres prosjektgruppe vil vi være med å sikre at kommunen gjør de beste valg når det gjelder følgende:
 • Hvilken ladeinfrastruktur bør være kommunens ansvar?
 • Hvilken ladeinfrastruktur bør overlates til kommersielle aktører?
 • Er det ladere hvor kommune og næringsliv kan og bør samarbeide og delfinansiere?
 • Hvilken type kontakter er de riktige for den aktuelle ladeplassen nå og i fremtiden?
 • Hva kreves av tilgjengelig strøm?
 • Hvordan bør ladeplasser skiltes?
 • Bør kunder betale for tilgangen?
 • Bør ansatte betale?
 • Hva finnes av forskjellige betalingsløsninger?
 • Hva er kostnaden for forskjellige ladepunkter?
 • Hvilke muligheter finnes for smart dynamisk styring av ladeeffekter?
 • Hvilke krav bør kommunen sette ved fremtidig utbygging av bygg og parkeringsplasser?
 • Borettslag og sameier, kan kommunen gi rådgivning og -eller støtte?
Når vi stiller i et slikt prosjekt starter vi med en presentasjon om temaet slik at alle deltagere får en innføring i grunnprinsippene før arbeidet starter.