Hopp til innhold

Sykehus pålagt å tilby elbillading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Parkeringstilsynet har pålagt sykehusene i Møre og Romsdal å etablere ladeplasser. Vedtaket får konsekvenser for alle virksomheter som tilbyr parkering for besøkende.

Ingen av de fire sykehusene i Møre og Romsdal har ladetilbud til pasienter og pårørende som parkerer ved sykehusene. Siden sykehusene tilbyr parkering for besøkende, er dette et brudd på parkeringsforskriften. Etter et tilsyn i vår har parkeringstilsynet pålagt sykehusene å etablere et tilstrekkelig ladetilbud.

Jubel i Møre og Romsdal elbilforening

– Det er nesten litt utrolig, men først og fremst utrolig deilig. Nå blir det mulig å kjøre miljøvennlig også når man må på sykehuset, og det har vi jobbet lenge for, sier Rolf M. Ness, leder i Møre og Romsdal elbilforening. – Elbil er for alle, og med ladetilbud også på sykehusene er det mange som nå kan føle seg tryggere i overgangen til en mer miljøvennlig bil, følger nestleder Espen Ødegård opp.
Espen Ødegård og Rolf M. Ness har jobbet for at det skal bli etablert lademuligheter ved sykehusene i Møre og Romsdal siden 2018. I dag kan de endelig gi hverandre et velfortjent klapp på skulderen.
De to har vært primus motor i arbeidet og har jobbet for lademuligheter ved sykehusene i fylket i over to år. I 2018 ble det nemlig innført et krav i parkeringsforskriften om at alle som tilbyr vilkårsparkering, også skal tilby lading for elbil. Men helseforetaket var ikke interessert i å imøtekomme elbilistene, og da tok Elbilforeningens lokallag tok kontakt med Parkeringstilsynet, som først førte tilsyn våren 2020. Denne uken fikk Elbilforeningen endelig den gledelige beskjeden om at vedtaket er i boks. Selv om Helse Møre og Romsdal har vært avventende til å bygge ut før de nå blir pålagt dette, velger Møre og Romsdal elbilforening likevel å gratulere sykehusene for vedtaket som de mener utvilsomt vil være bra for både miljøet og helsa. – Her i fylket er vi glade i sykehusene våre, men enda mer glad i å komme hjem igjen etter endt opphold. Og nå kan vi reise både til og fra med renere luft og god rekkevidde, sier Ness.

Tydelig «dom» fra Parkeringstilsynet

I tilsynsrapporten sin skriver Parkeringstilsynet at de ikke har funnet noen ladeplasser på parkeringsplassene til de fire sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, og at Helse Møre og Romsdal plikter å følge parkeringsforskriftens paragraf 35 (se faktaboks nedenfor). Helse Møre og Romsdal svarer tilsynet med at de nå skal sørge for at det blir «etablert tilstrekkelig ladeplasser til ladbare motorvogner på foretakets parkeringsplasser senest 31. oktober 2020″. [freecontent background=»#014d9e» float=»center» color=»#ffffff» border=»#00b5e1″ width=»100%»] Parkeringsforskriftens §35 «På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.» Forskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Kravene til å tilby ladestasjoner gjelder alle som tilbyr parkering som er åpen for andre enn egne ansatte eller beboere, og enten krever betaling for parkeringen, har tidsbegrensinger, eller har andre vilkår for parkering. Paragrafen om lademulighet kom allerede på plass 6. desember 2017. Opprinnelig frist for parkeringsvirksomheter å innrette seg etter dette var 1.1.2018, men utsatte deretter på generelt grunnlag til 1.7.2018. Etter det har det vært mulig å søke om utsettelse av forskjellige årsaker, med siste frist for etablering av tilstrekkelig ladeinfrastruktur innen 1.1. 2020 (Helse Møre og Romsdal har ikke fått bevilget noen utsettelser, og skulle dermed hatt dette på plass fra og med 1.7.2018)[/freecontent]

Forventer at dette får konsekvenser for flere

De siste to årene har Møre og Romsdal elbilforening gjentatte ganger snakket med representanter fra Helse Møre og Romsdal, lokale og nasjonale politikere og ikke minst med Parkeringstilsynet. I tilsynsrapporten vises det til henvendelser og tips fra publikum.
Unni Berge, leder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.
– Det er ingen tvil om at iherdig og tålmodig lokal innsats gir resultater, sier Unni Berge, leder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening. Hun utelukker ikke at flere lokalforeninger kan få blod på tann, da det finnes mange virksomheter, både private og offentlige, som ikke tilbyr godt nok ladetilbud på sine parkeringsplasser. For paragraf 35 gjelder for for alle som tilbyr parkering på vilkår. – Det er bare å hive seg rundt dersom man har ansvar for en parkeringsplass, nå vet vi at parkeringsforskriften fungerer, og hvordan den fungerer, sier Berge.