Hopp til innhold

Lading i sameiet: Varmepumpen ble løsningen vi trengte

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sameiet i Bestumveien 99 (foto: Håvard Vaggen Malvik)

I et sameie på Lilleaker har 38 beboere gått sammen om å gjøre det mulig for alle å lade elbil garasjeanlegget. Husets varmepumpe ble løsningen, og 3 av 4 beboere ønsker å få installert ladeboks ved oppstart av anlegget.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått med alle beboerne på en grunninvestering i ladeinfrastruktur. Beboerne ser nok at investeringen øker verdien på boligene, sier Håvard Vaggen Malvik, som har jobbet for å få på plass lading i sameiet i Bestumveien 99, siden våren 2016. Sameiet begynte prosessen med å ta kontakt med elektrikerfirmaer for å undersøke mer om pris og muligheter for strømopplegg og ladebokser, til inntil 48 garasjeplasser. Oppgradering av trafoen – Elektrikerfirmaet vi var i kontakt med fikk vite av kraftselskapet Hafslund, at vi var nødt til å oppgradere trafostasjonen rett utenfor huset, for å skaffe strøm til nok til alle, sier Malvik. Hafslund informerte om at sameiet var nødt til å betale et anleggsbidrag for å oppgradere trafoen, og kostnaden for dette var høyere enn hva beboerne kunne gå med på. -Nøyaktig sum ble ikke oppgitt, men vi forsto at dette kunne beløpe seg til over en million kroner. Det var ikke aktuelt for oss, og det kunne ha fort ha vært slutten for hele prosjektet, sier Malvik. Hadde tilgjengelig strøm  I kartleggingen av sameiets strømtilgang ble det oppdaget at de hadde «reservestrøm» inn til bygningen gjennom husets bergvarmepumpe som produserer gulvvarme og varmtvann til bygget. Anlegget er konstruert slik at hvis varmepumpen skulle stoppe, så slår direktebruk av strøm seg automatisk på, for å unngå at det blir kaldt i bygget. – Det innebærer at dersom varmeanlegget går som normalt, har vi nok strøm til elbillading. Vi «fant» mer tilgjengelig strøm enn vi trodde vi hadde, og klarer dermed å fikse elbillading til alle de 48 plassene, sier Malvik. Han er kritisk til anleggsbidragsordningen som han mener bør endres. – Hele anleggsbidragsordningen bør under lupen. Jeg mener den utgjør en potensiell showstopper for videre utrulling av elbiler i Norge. Det blir ikke riktig at en tilfeldig og uheldig strømkunde skal betale for oppgraderingen av en hel trafostasjon,  sier Malvik. I april i 2017 vedtok sameiet enstemmig å sette av penger for å installere et strømstyringsanlegg for elbilading, mot at beboerne betaler for ladeboksene selv. Verdiøkning – Jeg tror at det viktigste argumentet, som gjorde at alle ville være med, var at lademulighet i garasjen vil øke verdien på leilighetene ved salg. Malvik og sameiet er glade for at det også kom på plass en ny støtteordning fra Oslo kommune før sommeren, som gjør at styringsanlegget blir litt billigere for sameiet. – Vi kommer til å betale omlag 230.000 kr, inkludert mva og iberegnet støtte fra kommunen. Så anlegget koster fortsatt mer enn nok, sier Malvik. Styringssystem Sameiet har hatt en anbudsrunde på installasjon av styringssystemet og ladeboksene, og et viktig krav har vært at styringssystemet skulle sørge for varme til huset før lading av elbiler, i tilfelle feil oppstår på varmepumpa. Prisen for ladeboksene endte på kr 14.375 per stykk og hele anlegget skal være på plass i begynnelsen av desember. -Vi er også veldig godt fornøyd med at det nå blir installert et alarmsystem som gir beskjed til dersom varmepumpen slutter på virke – det har allerede skjedd et par ganger, sier Malvik. Selv om 29 av 38 beboere har bestilt ladeboks allerede ved oppstart av anlegget, vil det bli suppleringsrunder på et senere tidspunkt. Alle beboere får nå en kabel lagt forbi sin garasjeplass, så ettermontering av ladebokser blir forholdsvis enkelt.