Bøker om elbil og klima til medlemspriser

Bøker om elbil og klima til medlemspriser

To inspirerende bøker som tar for seg våre klimautfordringer. Les historien om elbilens fremvekst i Norge samt mange gode råd og tips i boken « Folkets klimadugnad» om hvordan du kan bidra i det grønne skiftet.