Elektrikertjenester hos Bravida

Elektrikertjenester hos Bravida

Som medlem har du 1335 elektrikere og 375 elektrolærlinger, fordelt på 35 avdelingskontor som står klare for å hjelpe deg dersom du skulle få behov for det, og du får rabatt på alle elekrikertjenester og på all materiell hos Bravida.