Hopp til innhold

Mener skattehull for utslippsbiler truer overgangen til elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ladbare hybrider sluses inn i markedet gjennom urimelige rabatter i engangsavgiften og avgiftsgunstige leasing-avtaler – med myndighetenes velsignelse. Resultatet er unødvendige utslipp og forsinket elbilovergang – og et snevrere elektrisk bruktmarked.

– Sakens kjerne er at nye biler med utslipp får store avgiftsrabatter, og dette undergraver det stortingsvedtatte målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025. Det sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Og bilene hun sikter til, er de ladbare hybridene. Biler mange til nå har oppfatt som en alliert i elbilsatsingen. Den oppfatningen problematiserer Christina Bu for årene som kommer. Hun mener de ladbare hybridbilene nå gjennom store avgiftsrabatter kan true både den norske elbilpolitikken og vil sørge for utslipp i mange år framover som enkelt kunne og burde vært unngått.

Uheldige skattehull

En Toyota RAV-4 ladbar hybrid slipper engangsavgift, og vil oppnå 75.000 kr i skatterabatt ved leasing. Reell mva-sats vil da bli 9,4 %. Skatterabatt i vektkomponenten i engangsavgiften er: 105.000 kr. Foto: Toyota
Regjeringen har nylig foreslått å endre rekkeviddekravet for at ladbare hybrider skal få rabatt i den såkalte vektkomponenten i engangsavgiften. Kravet for at disse bilene skal få full rabatt, er i dag en elektrisk rekkevidde på 50 km. Regjeringen vil nå øke dette til 75 km. – Det er et skritt i riktig retning, men ikke nok til å avskaffe de urimelig store avgiftsfordelene mange av disse bilene har, sier Christina Bu.  Hvilke fordeler er det egentlig hun sikter til? – De ladbare hybridene betaler i gjennomsnitt bare 20 prosent av engangsavgiften for en gjennomsnittlig bensin- eller dieselbil og mange ladbare hybrider betaler ingen engangsavgift i det hele tatt, sier Christina Bu.

Under halvparten så lav elbilandel i leasing-markedet

En Volvo XC90 T8 ladbar hybrid vil kunne oppnå 93.000 kr i skatterabatt ved leasing, og få en reell mva-sats på 11,8 %. Vektrabatten i engangsavgiften her vil utgjøre 77.000 kr, og engangsavgiften 135.00 kr. Foto: Volvo
Den lave engangsavgiften kommer ifølge Bu av at myndighetene i avgiftssystemet later som de ladbare bilene er mye lettere enn de er, før man regner ut engangsavgiften til bilen. Elbilforeningen mener dette er urimelig, og at hele vektrabatten bør fases ut innen få år. I første omgang bør rekkeviddekravet settes til 100 km for å oppnå full rabatt. I tillegg til svært lav engangsavgift har ladbare hybrider enda en fordel som gjør at salgstallene er høye. Biler som leases har i realiteten har svært lav momssats, og for ladbare hybrider er reell momssats mellom 9 og 12 prosent. Dermed blir momsfritaket for elbil mindre verdt i leasing-markedet og elbiler konkurrerer dårligere. – Dette påvirker salget. Biler med utslipp sluses nå inn i markedet gjennom leasing-avtaler. Tallene viser en elbilandel på hele 69,3 prosent så langt i år privatmarkedet, mens i leasing- og firmabilmarkedet er elbilandelen på beskjedne 32,5 prosent.  Salgstallene Bu gjengir stammer fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), og de viser til perioden fra årsskiftet til 11. oktober i år. Leasing- og firmabil-segmentet utgjør for øvrig om lag halvparten av nybilsalget for tiden.

Får langvarige konsekvenser

Christina Bu mener at dagens politikk på dette feltet vil skape et etterslep i mange år fremover.
En Mitsubishi Outlander ladbar hybrid vil få 51.000 kr i skatterabatt ved leasing, det tilsvarer en reell mva-sats på 11 %. Vektrabatten i engangsavgiften blir 63.000 kr, og engangsavgift lander på 48.000 kr. Foto: Mitsubishi
– Det er snart bare fire år til det ikke lenger skal selges biler med utslipp i Norge. En rekke nye elbilmodeller kommer nå på veiene, og gjør det mulig å nå målet, men elbilsalget bremses av billigsalg på ladbare hybrider i leasing-markedet. Og færre nye elbiler solgt i leasing-markedet betyr høyere utslipp i mange år framover. En konsekvens av at leasing-smutthullet går ut over elbilsalget, er at bruktmarkedet for elbiler ikke blir så stort som det kunne vært. Det er dårlig nytt for flertallet av norske bilkjøpere, som befinner seg i nettopp bruktbilmarkedet. Derfor har Elbilforeningens leder en bønn til myndighetene: – Før regjeringen vurderer endringer i momsfritaket for elbil, må de tette skattehullet for fossile biler som leases – og styrke miljøprofilen på engangsavgiften. Om de gjør det, kan faktisk 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg nås før tiden.

Dette er Elbilforeningens forslag til løsninger:

Bakgrunn: