Hopp til innhold

Elbilmålet kan nås før tiden

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Målet om å bare selge nullutslippsbiler kan nås før 2025: Her er Norsk elbilforenings reaksjoner på regjeringens klimamelding.

Et samlet Storting har i behandlingen av Nasjonal transportplan satt som mål at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. Generalsekretæren i Norsk elbilforening ble derfor bekymret over at regjeringen i klimameldingen som ble presentert tidligere i dag, skriver at målet bare «nesten» skal nås. – Hvorfor i huleste svekker regjeringen 2025-målet, er det en glipp? spurte Christina Bu. Og det var nettopp det dette viste seg å være. – Ja, dette er en glipp. 2025-målet står absolutt fast. Målet er at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippsbiler, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

2025-målet kan nås tidligere. Ladestrategi trengs

– Den raske elbilutviklingen medfører at målet om å bare selge nullutslippsbiler kan nås tidligere, om bare politikken er sterk nok. Elbil kan da bidra enda mer til klimagasskutt enn det klimameldingen legger opp til, påpeker Christina Bu. Norge ligger godt an til å bli verdens første land som elektrifiserer alle nye personbiler og lette varebiler. – Elbilsatsingen trengs for å nå klimamålene, men regjeringen er ikke konkret nok i hvordan de skal lykkes med satsingen. Fritaket for kjøpsavgifter er den viktigste grunnen til at folk tar grønne valg og velger elbil. Stortinget må sikre at politikken fortsetter og vedta at det skal lages en ladestrategi. Det er helt nødvendig for å lykkes med elbilsatsingen, understreker Bu.

Glad for gjennomslag

Elbilforeningen har også fått viktige gjennomslag i dagens klimamelding, mener hun: – Endelig blir det krav om ladeklare nybygg. Dette vedtok Stortinget i 2017, etter forslag fra Norsk elbilforening. Nå blir det endelig en realitet.  – Det er også veldig bra at det stilles krav om innkjøp av elbiler og elektriske busser i offentlig sektor, og at byene kan innføre nullutslippssoner, sier Bu.

Bredt forlik viktig

– Klimakrisen er for viktig til at dette blir et smalt forlik på Stortinget. Skal vi lykkes med å kutte nok utslipp og elektrifisere transportsektoren, må det sikres bred forankring på Stortinget, avslutter generalsekretæren.