Hopp til innhold

Nå er det 3000 hurtigladere i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019. Likevel er Elbilforeningen bekymret for at utviklingen ikke går fort nok.

Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det nå er 3000 hurtigladere i Norge, inkludert Teslas superchargere. Nobil er for øvrig en nasjonal ladestasjonsdatabase som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra ENOVA. – Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år, og jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå sammenlignet med januar i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Trenger 1000 nye i året

Likevel er Bu bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås. – Vi trenger over 1000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, fremfor øke dem, understreker Bu. Nå ruller det i overkant av 320 000 elbiler på norske veier, men i 2025 ventes tallet å ha økt til over en million.

1 av 3 opplevde kø i sommer

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at 1 av 3 elbilister hadde opplevd kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket. – Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, faktisk virker, sier Bu. Hun er også opptatt av at om alle skal ha en reell mulighet til å velge elbil, er det nødvendig at det er nok hurtigladere i Distrikts-Norge. Derfor forventer Bu at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tidligere i høst. Dette vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsomt å sette opp hurtigladere i hele landet. – Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen, sier Bu.

Elbilforeningens 5 råd for å sikre nok hurtigladere: