Nå kan du slippe ladegretten «Narvestad»

– Du kan ikke lenger nektes lading i sameier dersom det ikke finnes en meget god grunn. Nå plasseres bevisbyrden hos styret, sier generalsekretær Christina Bu.

Via medlemskapet i Norsk elbilforening gjør vi livet ditt som elbilist enklere. 29. mai vedtas forslag til lovendring i Stortinget. – Dette er en viktig politisk seier, som viser at vi får gjennomslag for våre medlemmers interesser. Dette betyr mye for mange, sier Bu Norsk elbilforenings forslag til endring av eierseksjonsloven er tatt til følge og ligger til grunn for lovendringen. – Stortinget går enstemmig inn for våre innspill til kommunal og forvaltningskomiteen. Med den nye lovteksten i eierseksjonsloven på plass, er det styret som må legge fram bevis på at det er umulig å få ladet bilen i fellesanlegget. Dermed skal du slippe å møte en «Narvestad»-styreleder som sier «nei, dette vil ikke vi ha her», sier Bu, med henvisning til den kjente figuren fra NRK-serien Borettslaget (faksimile under). Hun fastslår at lading i fellesanlegg er noe mange elbilister i de største byene er opptatt av. – Derfor er vi glade for å kunne fastslå at det nå vil bli enklere å sette opp ladestasjon i sameier. Dette sier den enstemmige innstillingen til ny lovtekst i eierseksjonsloven: «Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.» Faksimile: NRK Humor Bevisbyrden i ladediskusjonen er snudd – Vi kjenner for eksempel til mange tilfeller der beboere har blitt nektet av styret. Den vanligste begrunnelsen, som er grundig tilbakevist av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), er at lading av elbil medfører brannfare. Dette er ikke en saklig grunn, og kan med den nye loven heller ikke legges til grunn for å nekte noen lading. Til nå har styrer ikke trengt å begrunne sine avslag, uansett grunn, sier Bu. Hun sier lovendringen vil gjøre det enklere å anskaffe elbil. Det vil være opp til de enkelte sameiene å bestemme hvordan eventuelle felleskostnader skal fordeles, men ingen kan nektes å montere en Type 2-ladeboks på egen parkeringsplass dersom personen selv betaler for denne. Kommunal og forvaltningskomiteen viser i lovteksten til at det ofte vil være mest naturlig å plassere ladepunkt på eller i tilknytning til den parkeringsplassen som sameieren disponerer. Samtidig kan det også være aktuelt å etablere ladepunkt på en annen del av fellesområdet slik at de er tilgjengelig for flere, for eksempel der utbyggingen skjer som et samarbeid mellom flere seksjonseiere. Bakgrunn: Dette fikk vi gjennomslag for
  • «Komiteen viser til Norsk elbilforenings innspill under høringen om at det er enklest og miljømessig mest effektivt å lade bilen mens den står parkert hjemme. Men for de som bor i sameie er det ikke alltid lett å få ladet bilen i fellesanlegg.»
  • «Komiteen viser til at flere, blant annet Norsk elbilforening, i høringsrunden tok til orde for en hjemmel som skal sikre at eiere av elbiler skal få installere ladeinfrastruktur i sitt sameie. Bakgrunnen for dette er at det har vært en sterk vekst i elbiler og ladbare hybrider. Det er i dag rundt 150 000 ladbare biler i Norge.»
  • «Komiteen vil derfor foreslå en bestemmelse om ladeinfrastruktur tilsvarende den bestemmelsen som er foreslått for sameiere eller husstandsmedlemmer med nedsatt funksjonsevne i § 26 første ledd.»