Nå kommer elbilfordeler også i Østerrike

Med god inspirasjon fra norsk elbilpolitikk, starter Østerrike opp sin satsing på nullutslippsbiler i mars. Akkurat som i Norge får elbilene egne skilt.

Mye har skjedd siden Østerrikes transportminister Jörg Leichtfried var på besøk hos Norsk elbilforening 7. september i fjor. Leichtfried ble svært inspirert av det han så i Oslo, og reiste hjem med nye ideer. Noe av entusiasmen hans kunne vi lese av presseoppslagene etterpå, og i slutten av november presenterte han planene sammen med miljøminister Andrä Rupprechter og talsmann for bilimportørene, Günther Kerle. Et par uker etter besøkte Norsk elbilforenings generalsekretær Christina Bu den østerrikske hovedstaden Wien, der hun igjen møtte Leichtfried og Norges ambassadør til Østerrike, Bente Angell-Hansen – blant mange andre (bildet under). – Det er ingen tvil om at Østerrike er blitt inspirert av oss, og jeg synes det er veldig fint å se at de nå  iverksetter sin handlingspakke for å fremme elektrisk mobilitet, sier Bu. Detaljene kan du lese i sin helhet (på tysk). Cisco/APA-Fotoservice/Hinterramskogler Syntes EL- og EK-skilt var en svært god idé Samferdsels- og miljømyndighetene investerer sammen med bilimportørene i første omgang (2017-2018) 72 millioner euro i elektrisk mobilitet. Det skal rekke til å støtte kjøp av 16.000 hel- eller delelektriske kjøretøy Ikke minst får elbilene egne registreringsskilt, noe Leichtfried noterte som en særlig god idé da han besøkte Norge – først og fremst fordi det gjør dem lett gjenkjennelige. Takket være den nye skiltløsningen, kan kommuner i framtiden enkelt innføre nye lokale fordeler uten videre byråkrati. En endring i den østerrikske veitrafikkloven muliggjør dessuten unntak fra stopp- og parkeringsforbud for elbiler under lading. Slik er handlingspakken Fordelspakken omfatter støtte til kjøp, utbygging av ladeinfrastruktur og bruksfordeler i bytrafikk:
  • Støtten til kjøpere av elbil blir 4.000 euro (se priseksempel VW e-Golf), som i Tyskland. Samtidig har Østerrike valgt å begrense støtten til kjøpere av ladbare hybrider – til 1.500 euro (i Tyskland 3.000).
  • Kjøpsfordelen gis ikke bare til private, men også til næringsliv, foreninger og offentlige virksomheter.
  • For å oppmuntre til anskaffelse av hjemmeladestasjoner med Type 2-kontakt (opptil 22 kW effekt), gis det et tillegg på 200 euro til dette formålet.
  • Støtten til bygging av offentlige tilgjengelige hurtigladestasjoner er fra i år 10.000 euro pr. enhet. Målet er at støtten skal føre til et landsdekkende nettverk, og at det skal finnes hurtiglademuligheter langs alle motorveier.
  • Det framgår også av planen at det skal bygges ut ladeinfrastruktur på pendlerparkeringer, typisk ved jernbanestasjoner.