Hopp til innhold

Nå skal Oslo bytte ut sine eldste og tregeste ladestolper

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I tillegg skal hovedstaden bygge ut 200 nye ladepunkter i 2021 – noen med potensielt mye raskere ladehastighet enn andre. Nå vil kommunen gjerne ha tips fra deg om hvor de bør være.

Denne våren kommer Oslo kommune til å sette i gang jobben med å bytte ut sine eldste ladestolper, altså de gamle og for noen allerede ikoniske ladestolpene av typen Ensto med Schuko-kontakt – og ladehastighet i sneglefart på 2,3 kW.

Disse kjennetegnes i bybildet av at de har lys i toppen og har altså bare vanlig stikkontakt. Noen av dem låses fortsatt opp og og igjen med den blå såkalte ladenøkkelen du kanskje fikk av Elbilforeningen en gang i tiden.

De fleste derimot, står nå i praksis konstant åpne, og er i stedet prydet med diverse provisoriske lukkeløsninger for å holde igjen ladeluka – som er en forutsetning for at ladingen skal fungere.

Typiske løsninger er ulike strikker, stropper og plastposer som skal klemme igjen luka i tilstrekkelig grad til at ladingen starter.

Velbrukte og utdaterte

Uansett, snart er disse gamle smått klassiske ladestolpene historie og for alt vi vet mulige kandidater for Oslo Bymuseum.

– Stolpene er nå utdaterte og modne for utskiftning. Enkelte av dem har nå gjort nytten sin i over 10 år nå, og vil bli byttet ut med nye Type 2-ladestolper. Der det er mulig, vil vi også øke effekten noe, sier Marianne Solhaug Mølmen, prosjektleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

De gamle Ensto-ladestolpene, som ble satt opp i tidsrommet 2008–2012, befinner seg i dag på 57 ulike lokasjoner over hele Oslo, og Mølmen forteller at noen av disse ladestolpene vil bli permanent borte, og altså ikke erstattet.

– Det kan være på grunn av fremtidige tiltak som sykkelveier eller andre ting, vi bytter dem jo ikke ut hvis vi vet at de må fjernes senere.

Men de fleste vil heldigvis bli byttet ut med helt nye Schneider-ladestolper med Type 2-kontakt, slik du ser på bildet til venstre.

Dermed vil ladehastigheten i de fleste tilfeller økes noe.

– Det vil variere fra sted til sted, det kommer an på hvor mye effekt som er tilgjengelig, og om det er lett å øke effekten. Enkelte lokasjoner vil fortsatt ha 2,3kW, men der det er mulig vil de få noe høyere effekt – inntil 6,3 kW, sier Mølmen.

200 nye ladepunkter i 2021

I løpet av året har Oslo kommune som mål å etablere 200 nye offentlige ladepunkt, som altså betyr at byen i år får 100 nye ladestolper, siden hver ladestolpe har to uttak.

– Savner du lademuligheter der du bor, tar vi gjerne imot tips om dette slik at vi kan se på muligheten for å etablere ladeplasser der, sier Mølmen i Bymiljøetaten.

– Rent konkret, hvordan tipser man dere?

– Det enkleste er nok å sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Mølmen understreker at det er en rekke praktiske hensyn som må tas hensyn til før kommunen kan etablere nye ladeplasser. Blant annet må fortauene være brede nok til at ladestolper ikke skaper utfordringer med tanke på ferdsel eller brøyting av fortau dersom ladestolpene må plasseres på fortauet.

– Vi kan også møte på utfordringer med tillatelser dersom det ligger vann- og avløpsledninger eller større høyspentledninger der vi ønsker å plassere ladestolper, siden fundamenter ikke kan plasseres oppå slike traseer. Det er derfor det kan være utfordrende for oss å finne gode og mulige lokasjoner, men vi ønsker likevel tips for å bedre identifisere hvor behovene ligger, understreker Mølmen.

Prosjektlederen legger til at Bymiljøetaten også ønsker synspunkt rundt behovet for å etablere ladeplasser på utfartsparkeringsplasser, idrettsplasser og liknende, slik at man får ladet mens man gjør andre ærend.

Her kan du se kart over de kommunale ladeplassene i Oslo.

Opptil 22 kW

De 200 nye ladepunktene som skal etableres i år, vil få ulik ladehastighet, avhengig av som er praktisk mulig på hvert enkelt sted.

– Enkelte lokasjoner etablerer vi litt raskere ladeplasser, hvis vi får tilgang til 400V og nok effekt, forteller Mølmen.

Det blir altså som med de allerede eksisterende kommunale ladelokasjonene av nyere årgang i hovedstaden: Noen vil ha en ladehastighet på 7 kW, mens enkelte vil kunne utstyres med raskere effekt, inntil 22 kW enkelte steder.

Eller semi-hurtiglading, som Bymiljøetaten og andre kaller det.

– Har du et anslag på hvor mange av de 200 nye ladepunktene som vil få 22 kW?

– Nei, for de jobber vi fortsatt med å identifisere lokasjonen til, og da vet vi ennå ikke hvilken ladehastighet vi kan få til på hver enkelt lokasjon.

– Men også dem som ender opp som 22 kW-ladestolper vil fortsatt ha ordinær kommunal takst?

– Ja.

Ikke reklamert for de raske alternativene

Skal man få raskest mulig lading for pengene, bør man altså peile seg inn på kommunens 22 kW-stolper.

Noen av dem dukket opp allerede i 2019, andre i fjor – og i år blir det altså ytterligere noen flere av dem, selv om det foreløpig er uvisst hvor mange.

– Vi har ikke reklamert noe for disse, men det kan jo være greit å opplyse folk om at man på enkelte av kommunens ladestolper kan få betydelig raskere lading til samme pris, sier Mølmen, som legger til at på de øvrige kommende ladelokasjonene vil man etablere 7kW-ladestolper, der det er mulig.

Av andre planer for hovedstaden, forteller Mølmen at kommunen om kort tid også planlegger å bytte ut laderne i Saga parkeringshus.

– Dette innebærer at fra 27. januar vil de kommunale ladeplassene her bli midlertidig stengt, når de gamle stikkontaktene byttes ut med type 2 veggbokser. Også her vil vi øke effekten noe, og det vil bli innført betaling og ladeplikt på disse plassene, avslutter Mølmen.

Presisering: Denne artikkelen ble oppdatert 11. januar 2022, som følge av at Oslo kommune fra årsskiftet har satt opp prisen for parkering ved de kommunale ladestolpene. Prisen er satt opp med to kroner i timen uansett tidspunkt. Det koster nå 7 kroner i timen å lade/parkere etter klokka 20 og frem til klokka 09, mens det på dagtid i hovedsak koster 17 kroner å lade/parkere ved de kommunale ladestolpene.